DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-42-47

Теоретичний аналіз міжнародних cистем оцінки фінансового стану банків

Олексій Володимирович Лисенок

Анотація


Узагальнюючою комплексною характеристикою та відображенням ефективності процесу управління фінансово-економічною діяльністю банку є його фінансовий стан, параметри якого не є постійною величиною і весь час змінюються, особливо в умовах фінансово-банківської кризи. Одна їх частина аналізує фінансовий стан банківської установи у короткостроковому періоді за допомогою відповідних коефіцієнтів, інша – з позиції середньострокового та довгострокового фінансово-економічного розвитку банку, що визначається структурою джерел його фінансування, необхідних для здійснення ефективної фінансово-економічної діяльності. У статті досліджено та проаналізовано системи рейтингової оцінки фінансового стану банківських установ; системи дистанційного моніторингу (розрахунок фінансових коефіцієнтів і аналіз банків за групами); комплексні системи оцінки ризиків банківської діяльності; статистичні прогнозні моделі, або «системи раннього реагування». За результатами дослідження зроблено висновки, що кількість оціночних показників і глибина аналізу фінансового стану мають залежати від мети дослідження та інформаційної бази, що використовується, а напрями аналізу, як правило, мають відповідати чотирьом обов’язковим умовам стійкого фінансового стану будь-якої банківської установи: достатності капіталу, якості активів і пасивів, прибутковості та ліквідності. Виокремлення саме цих показників зумовлене такими причинами: по-перше, аналіз динаміки і структури ліквідності та прибутковості охоплює всі основні аспекти фінансово-економічної діяльності банку і відображає рівень його фінансового стану; по-друге, ефективність здійснення фінансово-економічної діяльності менеджерами банківської установи визначається її загальним фінансовим станом, який залежить від обсягу наявних фінансових ресурсів, що мають раціонально розподілятися між усіма видами активів, але за обов’язкової умови дотримання банком відповідного рівня ліквідності.

Ключові слова


банк; фінансовий стан; рейтингова модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Gerasymovych, A.M, Parasij-Vergunenko, I.M., Kochetkov, V.M. and others (2010), Analiz bankivs'koi' dijal'nosti, pidruchnyk, in Gerasymovych, A.M. (ed), KNEU, K., Р. 599.

Vyatkin, V.N. (2012), Upravlenie riskom v rynochnoy ekonomike, Ekonomika, M., Р. 195.

Ivanov, V.V. (2016), Analiz nadezhnosti banka, prakticheskoe posobie, Russkaya Delovaya Literatura, M., Р. 320.

Kabushkin, S.N. (2014), Upravlenie bankovskim kreditnym riskom, uchebnoe posobie, Novoe znanie, M., Р. 336.

Marshall, Dzh.F. (2008), Finansovaya inzheneriya: Polnoe rukovodstvo po finansovym novovvedeniyam, Translated by Bansal, V.K., INFRA-M, M., P. 784.

Panova, G.S. (2016), Analiz finansovogo sostoyaniya kommercheskikh bankov, Finansy i statistika, M., Р. 272.

Stefanyshyna, A. (2010), «Harakterystyka ta analiz metodyk ocinjuvannja finansovoi' stijkosti bankiv Ukrai'ny ta zarubizhzhja», Visnyk NBU, Vol. 11, pp. 62–66.

Timofeeva, Z.A. (2012), «Sistema nadzora za deyatel'nost'yu kommercheskikh bankov», Den'gi i kredit, Vol. 4, рр. 53–58.

Tyrkalo, R.I. and Shhybyvolok, Z.I. (2012), Finansovyj analiz komercijnogo banku: osnovy teorii', ekspres-diagnostyka, rejtyng, Slobozhanshhyna, K., P. 236.

Turchyn, N.B. (2018), «Zarubizhni rejtyngovi systemy ocinky bankivs'koi' dijal'nosti ta i'h osoblyvosti», Nauka j ekonomika, Vol. 3, Р. 90–94.

Lavrushina, O.I. (ed) (2014), Upravlenie deyatel'nost'yu kommercheskogo banka, Yurist", M., Р. 688.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Аналіз банківської діяльності : підручник / [А.М. Герасимович, І.М. Парасій-Вергуненко, В.М. Кочетков та ін.] ; за ред. А.М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2010. – 599 с.
 2. Вяткин В.Н. Управление риском в рыночной экономике / В.Н. Вяткин. – М. : Экономика, 2012. – 195 с.
 3. Иванов В.В. Анализ надежности банка : практ. пособие / В.В. Иванов. – М. : РДЛ, 2016. – 320 с.
 4. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском / С.Н. Кабушкин. – М. : Новое знание, 2014. – 336 с.
 5. Маршалл Дж.Ф. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям / Дж.Ф. Маршалл ; пер. с анг. В.К. Бансал. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 784 с.
 6. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческих банков / Г.С. Панова. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 272 с.
 7. Стефанишина А. Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя / А.Стефанишина // Вісник НБУ. – 2010. – № 11. – С. 62–66.
 8. Тимофеева З.А. Система надзора за деятельностью коммерческих банков / З.А. Тимофеева // Деньги и кредит. – 2012. – № 4. – С. 53–58.
 9. Тиркало Р.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг / Р.І. Тиркало, З.І. Щибиволок. – К. : Слобожанщина, 2012. – 236 с.
 10. Турчин Н.Б. Зарубіжні рейтингові системи оцінки банківської діяльності та їх особливості / Н.Б. Турчин // Наука й економіка. – 2018 – № 3. – С. 90–94.
 11. Управление деятельностью коммерческого банка / под ред. О.И. Лаврушина. – М. : Юристъ, 2014. – 688 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.