DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-64-71

Врахування фактора зовнішньоекономічної діяльності при визначенні кредитоспроможності суб’єкта господарювання

Олександр Михайлович Петрук, Оксана Сергіївна Новак, Таісія Геннадіївна Маркович

Анотація


Стаття присвячена розвитку методології оцінки рівня кредитного ризику позичальників-юридичних осіб. Авторами проаналізовано чинну методику визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, що використовується банками України. Шляхом аналізу статистичних даних щодо частки проблемних кредитів у кредитних портфелях банків України встановлено, що впровадження зазначеної методики не призвело до суттєвої зміни частки проблемних кредитів у банківській системі, а отже, потребує подальшого удосконалення. У статті запропоновано розвиток підходу до кредитоспроможності, яка на методичному рівні має виражатися через комплекс взаємозв’язаних кількісних і якісних показників, які в своїй єдності визначають ступінь кредитоспроможності потенційного позичальника. Авторами запропоновано враховувати фактор зовнішньоекономічної діяльності як такий, що суттєво впливає на фінансовий стан підприємства, під час розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника – юридичної особи, шляхом включення показника «частка операційного прибутку від зовнішньоекономічної діяльності до відрахування амортизації в загальному обсязі реалізації продукції». Крім того, в умовах стабільної тенденції девальвації гривні запропоновано діапазони значень коефіцієнта PD боржника – юридичної особи-експортера – враховувати за мінімальними значеннями, а юридичної особи-імпортера – за максимальними значеннями при визначанні розміру кредитного ризику за активом на індивідуальній основі. Внесені пропозиції дозволять коригувати рівень кредитного ризику позичальника-юридичної особи, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність залежно від вагомості її впливу на фінансовий результат підприємства.

Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність; експорт; кредитоспроможність; фінансові показники; кредитний ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Azarenkova, G.M., Samorodov, B.V. and Mel'nychenko, O.V. (2014), «Monitoryng pokaznykiv dijal'nosti banku dlja pidvyshhennja jogo kredytospromozhnosti», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 12, рр. 356–368.

Vovchak, O. and Meda, N. (2013), «Modernizacija pidhodiv do ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nykiv bankiv», Visnyk NBU, No. 11, рр. 11–15.

Gerasymovych, A.M. (2012), «Problemy analitychnoi' ocinky bankivs'kyh metodyk vyznachennja kredytospromozhnosti pozychal'nyka-fizychnoi' osoby», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 3, рр. 313–315.

Nacional'nyj bank zminyv pidhid do ocinky bankamy kredytnogo ryzyku, pres-reliz, [Online], available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=383A9B738C742F75B4ED8BFEA5D09F81?art_id=33244989&showTitle=true&fbclid=IwAR1EFb_8i6Ph2qlQ2sS6_xnQtgngUC8PiLgLbHBHCF7HJ'e1RlMEIdMvlu7M

Novak, O.S. and Markovych, T.G. (2018), «Vplyv eksportnoi' dijal'nosti na ocinku kredytospromozhnosti pidpryjemstva», Visnyk HNAU im. V.V. Dokuchajeva, Serija Ekonomichni nauky, No. 4, рр. 145–157.

Oficijnyj sajt Nacional'nogo banku Ukrai'ny, [Online], available at: https://bank.gov.ua/control/uk/index;jsessionid=05CA474DE74A6A460D66F2BA38A6E6C9

Jepifanov, A.O., Dehtjar, N.A. and Mel'nik, T.M. (2007), Ocinka kredytospromozhnosti ta investycijnoi' pryvablyvosti sub’jektiv gospodarjuvannja, monografija, in Jepifanov A.O. (ed.), UABS NBU, Sumy, 286 p.

Petruk, O., Lagovs'ka, O., Vygovs'ka, N. and Vygovs'kyj, V. (2018), «Rozvytok metodychnyh zasad ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nyka jak osnovy dlja identyfikacii' kredytnyh ryzykiv banku», European Cooperation, Vol. 9, No. 40, рр. 29–39.

NBU (2016), Polozhennja pro vyznachennja bankamy Ukrai'ny rozmiru kredytnogo ryzyku za aktyvnymy bankivs'kymy operacijamy, zatverdzheno Postanovoju Pravlinnja NBU vid 30.06.2016 No. 351, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16

Pro stan platizhnogo balansu v 2017 roci, [Online], available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=24491388

Tereshhenko, O. (2012), «Novi pidhody do ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nykiv – jurydychnyh osib», Visnyk Nacional'nogo banku Ukrai'ny, No. 1, рр. 26–30.

Tereshhenko, O.O. (2012), «Ocinka kredytnyh ryzykiv: vidpovidnist' novacij NBU mizhnarodnij praktyci», Visnyk NBU, No. 9, рр. 4–8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Азаренкова Г.М. Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності / Г.М. Азаренкова, Б.В. Самородов, О.В. Мельниченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12. – С. 356–368.
 2. Вовчак О. Модернізація підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників банків / О.Вовчак, Н.Меда // Вісник НБУ. – 2013. – № 11. – С. 11–15.
 3. Герасимович А.М. Проблеми аналітичної оцінки банківських методик визначення кредитоспроможності позичальника-фізичної особи / А.М. Герасимович // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія : Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 313–315.
 4. Національний банк змінив підхід до оцінки банками кредитного ризику : прес-реліз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=383A9B738C742F75B4ED8BFEA5D09F81?art_id=33244989&showTitle=true&fbclid=IwAR1EFb_8i6Ph2qlQ2sS6_xnQtgngUC8PiLgLbHBHCF7HJe1RlMEIdMvlu7M.
 5. Новак О.С. Вплив експортної діяльності на оцінку кредитоспроможності підприємства / О.С. Новак, Т.Г. Маркович // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / Серія : Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 145–157.
 6. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/index;jsessionid=05CA474DE74A6A460D66F2BA38A6E6C9.
 7. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання : монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельнік та ін. ; за ред. д.е.н. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. –286 с.
 8. Розвиток методичних засад оцінки кредитоспроможності позичальника як основи для ідентифікації кредитних ризиків банку / О.Петрук, О.Лаговська, Н.Виговська, В.Виговський // European Cooperation. – 2018. – Т. 9, № 40. – С. 29–39.
 9. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями ; затверджено Постановою Правління НБУ від 30.06.2016 № 351 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16.
 10. Про стан платіжного балансу в 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=24491388.
 11. Терещенко О. Нові підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників – юридичних осіб / О.Терещенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – С. 26–30.
 12. Терещенко О.О. Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці / О.О. Терещенко // Вісник НБУ. – 2012. – № 9. – С. 4–8.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.