№ 3(9) (2007)

Зміст

Статті

НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВОГО СПОСОБУ В АУДИТІ PDF
В. П. Бондар 5-17
ОБЛІК В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 18-24
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ РИЗИКІВ ТА ЇЇ МІСЦЕ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 25-38
WPŁYW MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI NA KSZTAŁT POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI PDF (Polski)
Kazimiera Winiarska 39-50
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ PDF
Ірина Анатоліївна Войналович 50-56
РИНОК ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Руслан Вадимович Глібов 57-64
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ РЕСУРС ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 64-72
СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 73-84
ГЕНЕЗИС ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ДО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ PDF
В. М. Жук 85-93
ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ: КРИТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Ірина Валеріївна Замула 94-99
МЯСТОТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ВЪВ ВЪНШНИЯ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ PDF
Крум Крумов 100-111
ОБЛІКОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗБИТКІВ І ШКОДИ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 112-127
ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПДВ PDF
О. О. Лисиченко, О. В. Волошиа, С. Ю. Глушко 128-134
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОЦЕНКИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА PDF (Русский)
Маргарита Владимировна Линник 135-145
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПУБЛІКАЦІЇ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “ФІНАНСИ УКРАЇНИ” ПРОТЯГОМ 1997-2007 рр. PDF
Оксана Вікторівна Олійник 146-156
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: ПРОЯВ ЧЕРЕЗ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ PDF
О. І. Пилипенко 157-165
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. В. Приказюк 166-171
ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИ ПРИДБАННІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська 172-178
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА PDF
Віталій Вікторович Травін 179-194
ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ В ГАЗОВИДОБУВАННІ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ PDF
О. А. Чухліб 195-202
МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНШІ МЕТОДИ ПІЗНАННЯ ДІЙСНОСТІ PDF
Марія Михайлівна Шигун 203-214
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ФОРМА КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З СИСТЕМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 215-223
СПОГАДИ БУВАЛОГО БУХГАЛТЕРА. ЖИТОМИРСЬКА НАУКОВА БУХГАЛТЕРСЬКА ШКОЛА PDF
М. Я. Штейнман 224-231
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ- ВИРОБНИКАХ ТОВАРІВ МАСОВОГО ВЖИТКУ PDF
Людмила Йосипівна Юрківська 232-241