DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-3(9)-73-84

СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ірина Вікторівна Жиглей

Анотація


Висвітлено існуючі підходи до складання соціальної звітності в Україні та світі та розглянуто значення складання таких форм звітності для стабільного розвитку підприємств в довготривалій перспективі.

Ключові слова


Україна; соціальна звітність; форми складання звітності; стабільний розвиток підприємств в довготривалій перспективі

Повний текст:

PDF

Посилання


Єременко В.Г. Соціальна економіка: Вид. 2-е, адапт. й доп. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату, 2003. – 351 с.

Жиглей І.В. Cоціальна компонента річної звітності підприємства // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2 (8). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир, ЖДТУ, 2007. – С. 276

Жиглей І.В. Соціальна відповідальність бізнесу через призму бухгалтерського обліку // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2007. – № 4 (42). – С. 74-81

Жиглей І.В. Соціальна відповідальність бізнесу як передумова становлення соціально-орієнтованої економіки в Україні // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2007. – № 3 (41). – С. 172-179

Международный форум “Социальная ответственность бизнеса: практика, тенденции, взаимодействие” [Электронный ресурс] // Биржа. – Режим доступа: http://news.birga.od.ua/news/4220. – Заголовок с экрана.

Нагорнов А.В., Солнцева М.С. Исследования социальной ответственности компании // Корпоративные финансы. – 2007. – №2 – C. 112-132

Новак О. Ответственность бизнеса [Электронный ресурс] // Генеральный директор. – 2006. – № 8. – Режим доступа: http://www.management.com.ua/interview/int078.html. – Заголовок с экрана.

Социальный отчет Кредитного союза “Первое Кредитное Общество”, 2007 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://creditukraine.com/ru/about/docs/so2007.pdf – Заголовок с экрана.

Фелпс Б. Умные бизнес-показатели: Система измерений эффективнос-ти как важный элемент менеджмента / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2004. – 312 с.

Dobija M. Sprawozdanie bilansowe w rachunkowości społeczno-ekonomicznej // Zeszyty naukowe akademii ekonomicznej w Krakowie. – 1998. – № 514. – s. 51-59.

Henderson D. The Case Against Corporate Responsibility. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cis.org.au/policy/winter01/polwin01-6.pdf/ – Заголовок с экрана.

Lewicka Strzalecka A. Odpowiedalność moralna w życiu gospodarczym.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.