DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-3(9)-39-50

WPŁYW MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI NA KSZTAŁT POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI

Kazimiera Winiarska

Анотація


Rozpatrzono wpływ międzynarodowych regulacji na kształt polskiej rachunkowości.

Ключові слова


Polska; rachunkowość w Polsce; międzynarodowe standardy rachunkowości; międzynarodowe regulacje rachunkowości

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


A. Jaruga: Postęp w harmonizacji standardów rachunkowości w skali międzynarodowej, “Rachunkowość” 1997, nr 11.

IV Dyrektywę jako pierwsze wprowadziły do swojego ustawodawstwa Dania i Wielka Brytania w 1981 roku, natomiast VII Francja i Niemcy w 1985 roku. Polska wprowadziła (dobrowolnie) IV Dyrektywę Rozporządzeniem Ministra Finansów o rachunkowości w 1991 roku, zaś VII w 1994 ustawą o rachunkowości.

S.T. Surdykowska: Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.

A. Jaruga: Instytucjonalizacja międzynarodowej harmonizacji rachunkowości [w:] Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. Jaruga, CH Beck, Warszawa 2002.

J. Gierusz: Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości międzynarodowej. Rachunkowość międzynarodowa. Pr. zb. pod red. L. Bednarskiego, J. Gierusza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 140.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. IASB, SKwP, Warszawa 2005.

www.ewmi.hu/file.php.

W. Moczydłowska: Ujednolicenie zasad rachunkowości, “Gazeta Prawna” 2003, Nr 130.

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 76 z późn. zm.

tj. Dz.U.z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.

W. Moczydłowska: Ujednolicanie zasad rachunkowości…poz..cit.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.