DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-3(9)-157-165

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: ПРОЯВ ЧЕРЕЗ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ

О. І. Пилипенко

Анотація


Розглянуто питання про транснаціональні корпорації, а також результати їх діяльності, що виникає в процесі глобалізації.

Ключові слова


глобалізація; бухгалтерський облік; транснаціональні корпорації; діяльність транснаціональних корпорацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України Про ратифікацію Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності № 1433-IV (1433-15) від 04.02.2004 р.

Закон України Про ратифікацію Конвенції про транснаціональні корпорації № 921-XIV від 13.07.1999 р.

Закон України Про промислово-фінансові групи в Україні № 437/95-ВР від 21.11.1995 р.

Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир.: ПП “Рута”, 2007. – 328 с.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с англ. / Дж. Гэлбрейт. М.: ООО “Издательство АСТ” ООО “Транзиткнига”; СПб.: Terra Fantastica, 2004. 602 с.

Клочко В. Глобалізація та її вплив на країни з перехідною економікою // Економіка України. 2001. №10.

Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.; За ред. Я.А. Жаліла. К.: НІСД, 2005. 388 с.

Стігліц Джозеф. Глобалізація та її тягар: Пер. з англ. К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. 252 с.

Суботин А.К. Границы рынка глобальных компаний / Предисл. Д.С. Львова. М: Едиториал УРСС, 2004. – 328 с.

Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сборник / Пер. с англ. Е.Д. Жаркова. М.: Айрис-пресс, 2004. 640 с.

Уоррен Баффетт. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. / Уоррен Баффетт; сост., авт. предисл. Лоренс Каннингем; пер. с англ. – 3-е изд.; М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 268 с.

Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю.В. Яковец. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО “Издательство “Экономика””, 2003. 411 с.

http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=1056


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.