DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-3(9)-57-64

РИНОК ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

Руслан Вадимович Глібов

Анотація


Розкрито суть державного управління та регулювання ринку продовольчої продукції. Запропоновані шляхи удосконалення державного управління та регулювання ринку продовольчої продукції.

Ключові слова


Україна; вітчизняна продовольча продукція; ринок вітчизняної продовольчої продукції; державне управління ринком продовольчої продукції; шляхи регулювання ринку продовольчої продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


Березін О.В. Чинники інвестиційної привабливості суб’єктів продовольчого ринку // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарюючого суб’єкта” (12-13грудня 2002 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. –С.248-259.

Корнєв В.Л. Методика урахування конкурентоспроможності продукції в маркетинговому ціноутворенні // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 вересня 2002 р. / Наук. ред. А.Ф. Павленко. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 59-61

Любченко О.М. Передумови розвитку експорту в регіонах Україні в сучасних умовах // Мат. міжн. наук.-практ. конф. “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання”. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2005. – С. 673-674.

Прядко В., Остапенко Н. Активізація інноваційних процесів в Україні за рахунок залучення кредитних ресурсів // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Інвестиційні стратегії сталого розвитку” (м. Дніпропетровськ, 27–28 лютого 2004 р.). – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – С. 39–41


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.