DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-3(9)-64-72

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ РЕСУРС ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Віктор Валерійович Євдокимов

Анотація


Обґрунтовано значення економічної інформації як базису глобалізації в умовах розвитку інформаційного суспільства на наукових основах управління економічними системами.

Ключові слова


інформаційне суспільство як явище; економічна інформація як ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. М.: Политиздат, 1975. – 408 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.І / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000. – 864 с.

Жданов Г.Б. Информация и сознание // Вопросы философии. – 2000. – № 11.

Мочерный С. К вопросу о постиндустриальном обществе // Экономика Украины. – 2002. – № 9. – С. 52–58.

Попадинець В.І., Серпіліна О.Ю. Проблеми державного управління науково-технічними інформаційними ресурсами // Стратегічна панорама. – 2002. – № 1.

Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет изд-ва “Экономика”; Ин-т экон. РАН; Гл. ред. Л.И.Абалкин. – М.: ОАО “Издательство “Экономика”, 1999. – 1055 с.

Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю.В. Яковец. – 2-е издание, переработочное и дополненное. – М.: ЗАО Издательство “Экономика”, 2003. – 411 с.

Bell D. The Coming of a Post-Industrial Society. – New-York, 1973. – 368 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.