DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-3(9)-215-223

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ФОРМА КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З СИСТЕМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Досліджено особливості юридичної форми колективного договору як нормативно-правового регулятора соціально-трудових відносин на локальному рівні та встановлено її вплив на бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з виконанням положень колективних договорів.

Ключові слова


колективний договір; юридична форма колективного договору; система бухгалтерського обліку; облікові операції щодо виконання положень колективних договорів

Повний текст:

PDF

Посилання


Божко В.М. Колективно-договірне регулювання заробітної плати: Автореф...Дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2001. – 21 с.

Бурак В.Я. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної плати на підприємствах: Автореф...Дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – 15 с.

Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України: Автореф...Дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1999. – 18 с.

Костюк В.Л. Джерела трудового права України: Автореф... Дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2000р. – 14 с.

Рибницький Г.В. Колективний договір в умовах ринкової економіки: Автореф...Дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2005. – 22 с.

Феськов М.М. Європейська соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України: питання адаптації: Автореф...Дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2002. – 20 с.

Borkowska Stanisława. Rokowania zbiorowe / Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian / Praca zbiorowa pod redakcją Hansa Moerela. – Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 1995. – s. 281-330.

Doktór Kazimierz. Zbiorowe stosunki pracy / Globalizacja. Gospodarka. Praca. Kultura. Praca zbiorowa pod red. Juliusza Gardawskiego i Jolanty Polakowskiej-Kujawy. – Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawe, 2003. – s. 317-330.

Florek Ludwik. Ochrona praw i interesów pracownika. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1990. – 224s.

Masewicz Walery. Rokowania. Układy zbiorowe pracy. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 272 s.

Salwa Zbigniew. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. / Wydanie V uaktualnione. – Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2001. – 392 s.

Seweryński Michał. Załoga zakładu pracy – uwagi de lege ferenda // Reprezentacja praw i interesów pracowniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Goździewicza. – Toruń: TNOiK, 2001. – s. 43-62.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.