DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-3(9)-85-93

ГЕНЕЗИС ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ДО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ

В. М. Жук

Анотація


В статті досліджено теоретичні і практичні аспекти формування інституційних запитів до системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності в умовах його реформування. Проведене дослідження визначає основні вектори подальшого розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі, головною концептуальною передумовою якого є спрямованість на якісне інформаційне забезпечення користувачів фінансової звітності.

Ключові слова


система бухгалтерського обліку; система фінансової звітності; реформування фінансової звітності; бухгалтерський облік в аграрному секторі; інформаційне забезпечення користувачів фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 100 с.

Бутинець Ф.Ф. Проблеми реформування української системи обліку // Вісник ЖІТІ – 2002. – № 20 – с. 3-15.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. / За ред. В.Т. Бусела. – К.: Вид-во “Перун”, 2007. – 1736 с.

Голов С.Ф. Розвиток бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до плану дій “Україна-ЄС” // Весник бухгалтера и аудитора Украины. – 2005. – № 15-16. – С.6-7.

Дуглас Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М., 1997.

Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: Научный доклад на 6-ой Международной научной конференции “Научные исследования в сфере бухгалтерского учета, контроля и анализа: теоретико-методологическое значение и направления дальнейшего развития”, г. Житомир, 18-19 октября 2007 г. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 68 с.

Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне забезпечення: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Інститут аграрної економіки. – К., 2002. – 19 с.

Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: Монографія. – Тернопіль, Карт-Бланш, 2007, – 359 с.

Ходжсон Джеффри. Экономическая теория и институты. Манифест современной институциональной экономической теории. / Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 464 с. – С. 11.

Хомин П.Я., Журавель Г.П. Парадигми й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 299 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.