DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-3(9)-146-156

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПУБЛІКАЦІЇ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “ФІНАНСИ УКРАЇНИ” ПРОТЯГОМ 1997-2007 рр.

Оксана Вікторівна Олійник

Анотація


Продовжено суцільне дослідження публікацій у фахових економічних журналах, зокрема у журналі “Фінанси України” протягом 1997-2007 рр., присвячених проблематиці аналітичної науки, проведено критичний аналіз та систематизація таких статей, виявлення тенденцій розвитку аналітичної науки, проблем та шляхів їх вирішення.

Ключові слова


журнал "Фінанси України"; економічний аналіз як наука; публікації за 1997-2007 роки

Повний текст:

PDF

Посилання


Анализ структуры научных публикаций по экономике: Монография. // М.В. Лычагин, А.М. Лычагин, А.С. Шевцов, С.В. Бекарева, Отв. Ред. В.И. Суслов. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2004. – 192 с.

Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003с. – 240 с.: ил.

Норт Даглас Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. / Пер. З англ.. І. Дзюб – К.: Основи, 2000. – 198 с.

Мошенський С.З, Олійник О.В. Економічний аналіз. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

Олійник О.В. Генезис економічного аналізу: ретроспектива колективної аналітичної думки (1960-1980 рр.) // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2 (5). – Житомир ЖДТУ, 2006. – 212 с. – С. 40-56.

Олійник О.В. Становлення економічного аналізу: публікації на сторінках фахового журналу “Финансы” протягом 1952-2003 рр. // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2006.– № 4 (38). – 454 с. – С. 153-163.

Олійник О.В. Становлення економічного аналізу: публікації на сторінках журналу “Бухгалтерский учет” протягом 1937-2004 рр.. Вісник ЖДТУ, / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2007.– № 2 (40). – 302 с. – С. 127-152.

Олійник О.В. Оцінка структури наукових публікацій з обліку та аналізу на підставі міжнародних баз даних // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1(7). – Житомир ЖДТУ, 2007. – 284 с. – С.12-22.

Фінанси України, 1997-2007 рр.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.