DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-3(9)-5-17

НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВОГО СПОСОБУ В АУДИТІ

В. П. Бондар

Анотація


Проведено аналіз нормативних документів, що регулюють порядок застосування вибіркового способу в аудиті, показано ступінь урегульованості питань вибіркового аудиту. Визначено питання, які повинні бути розкриті у науковому коментарі щодо застосування міжнародних стандартів у практиці вітчизняного аудиту в частині вибіркового способу перевірки.

Ключові слова


аудит; вибірковий аудит; вибірковий спосіб перевірки; міжнародні стандарти аудиту; норми вибіркового способу в аудиті

Повний текст:

PDF

Посилання


Гутцайт Е.М. Комментарии к федеральному правилу (стандарту) аудиторской деятельности “Аудиторская выборка” [Електронний ресурс] // Аудитор, № 1 – 2005. – Режим доступу: http://GAAP_ru//Библиотека_Аудит – Заголовок з екрана.

Закон України “Про аудиторську діяльність” від 14.09.2006 р. № 140-V.

Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 16 “Аудиторская выборка”, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696.

Правило аудиторской деятельности “Аудиторская выборка”, утв. Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 09.07.2001 г. № 7.

Рекомендации по аудиторской выборке и другим процедурам выборочной проверки. [Електронний ресурс] // Одобрены Методологическим советом по аудиторской деятельности Министерства финансов Республики Беларусь. Решение № 2 от 14.03.2005 г. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.by/menu/auditing/methods/ecommendations/recommendations. – Заголовок з екрана.

Рішення АПУ “Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів” від 18.04.2003 № 122/2.

Anerud Kelly. Developing International Auditing Standards [Електронний ресурс] // International Journal of Auditing, October 2004. – Режим доступу: http:

//www.intosaijournal.org/ technicaloct04a. html. – Заголовок з екрана.

Hall Thomas W., Herron Terri L., Pierce Bethane Jo. How Reliable Is Haphazard Sampling? [Електронний ресурс] // The CPA Journal, January 2006. – Режим доступу: http://www.nysscpa.org /cpajournal/2006/106/ essentials/p26.htm. – Заголовок з екрана.

Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements. 2005 edition. – 976 р.

Hitzig Neal B. Elements of Sampling: The Population, the Frame, and the Sampling Unit [Електронний ресурс] // The CPA Journal. November 2004. – Режим доступу: http: //www.nysscpa.org/cpajournal/2004/1104/essentials/p30.htm. – Заголовок з екрана.

Jaunzeme Justine. Statistical Audit Sampling // Матеріали наукових статей англійською мовою / Укладачі: ст. викл. М.О. Козлова, ст. викл. Рабошук А.В., І.В. Супрунова. Житомир: ЖДТУ, 2004. – 32 с.

Statement on Auditing Standards No. 39 “Audit Sampling”, issued in June, 1981.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.