DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-3(9)-100-111

МЯСТОТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ВЪВ ВЪНШНИЯ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Крум Крумов

Анотація


В статията са представени основните подходи към прилагането на
икономическия анализ в системата на финансов контрол.

Ключові слова


България; икономически анализ; система за финансов контрол

Повний текст:

PDF

Посилання


За подр. вж. чл. 14 от ЗАКОН за Националната агенция за приходите. // Д ъ р ж а в е н вестник, бр. 112 от 29.11.2002 г., посл. изм. бр. 105 от 22.12.2006 г. и глава шеста „Опазване на тайната”, чл. 25-27 а от ЗАКОН за статистиката. // Д ъ р ж а в е н вестник, бр. 57 от 25.06.1999 г., посл. изм. бр. 88 от 2005 г.; чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗАКОН за Държавната финансова инспекция. // Д ъ р ж а в е н вестник, бр. 33 от 21.04.2006 г., посл. изм. бр. 59 от 21.07.2006 г.; чл. 30 от ЗАКОН за Сметната палата. // Д ъ р ж а в е н вестник, бр. 109 от 18.12.2001 г., посл. изм. бр. 37 от 05.05.2006 г.

Вж. ТОМОВ, Йордан. Теория на контрола и одита. Свищов, АИ „Ценов”, 2002, с. 75-79.

Вж. чл. 24 от ЗАКОН за счетоводството. // Д ъ р ж а в е н вестник, бр. 98 от 2001 г., посл. изм. бр. 108 от 29.12.2006 г.

За подр. вж. § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на ЗАКОН за финансово управление и контрол в публичния сектор. // Д ъ р ж а в е н вестник, бр. 21 от 10.03.2006 г.; чл. 5, т. 2, б. „г” от ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор. // Д ъ р ж а в е н вестник, бр. 27 от 31.03.2006 г., посл. изм. бр. 102 от 19.12.2006 г.; чл. 4 от ЗАКОН за Сметната палата. // Д ъ р ж а в е н вестник, бр. 109 от 18.12.2001 г., посл. изм. бр. 37 от 05.05.2006 г.

За подр. вж. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. // Д ъ р ж а в е н вестник, бр. 105 от 29.12.2005 г., посл. изм бр. посл. изм. бр. 105 от 22.12.2006 г. и конкретните специални закони, свързани с публични вземания.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.