№ 2(37) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Трансформація бухгалтерського обліку для цілей соціально-відповідального управління: етичний вимір PDF
Тетяна Вікторівна Боцян 3-7
Дослідження та аналіз процесів модернізації на підприємствах харчової промисловості України PDF
Катерина Олександрівна Бужимська, Наталя Андріївна Станкевич 8-13
Організація бухгалтерського обліку діяльності факторингової компанії: ризик-орієнтований підхід PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Вікторія Констянтинівна Макарович 14-18
Оптимізація витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу PDF
Яна Віталіївна Волковська 19-23
Бухгалтерський облік у «хмарі»: порядок переходу та адаптації інформаційної системи підприємства PDF
Катерина Олександрівна Вольська, Анатолій Петрович Дикий 24-29
Податкове планування: особливості організації на підприємстві PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Світлана Михайлівна Лайчук 30-34
Інформаційне забезпечення управління екологічною якістю продукції на мікроекономічному рівні в умовах стійкого розвитку PDF
Ірина Валеріївна Замула, Віталій Вікторович Травін, Таїсія Сергіївна Примак 35-41
Аналіз підходів щодо методів оцінювання трудового потенціалу підприємства PDF
Катерина Євгеніївна Корбут 42-44
Организационно-методические подходы к отображению распределения прибыли в интегрированной отчетности PDF (English)
S. F. Legenchuk, I. R. Polishchuk 45-50
Витрати на бухгалтерський аутсорсинг як об’єкт обліку PDF
Галина Іванівна Ляхович 51-54
Глобальний ринок акцій у 1990-і роки PDF
Сергій Захарович Мошенський 55-59
Основи облікового забезпечення економічного механізму охорони та стійкого використання земельних ресурсів в Україні PDF
Тетяна Петрівна Остапчук 60-66
Розвиток системи менеджменту якості обліку PDF
Тетяна Федорівна Плахтій 67-73
Елементи фінансового потенціалу держави PDF
Андрій Юрійович Полчанов 74-78
Управлінська звітність за операціями з акредитивами: організаційний аспект PDF
Світлана Вікторівна Романенко 79-82
Тенденції розвитку соціально-відповідального інвестування в Україні: облікові засади PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук 83-86
Економічний аналіз доходності венчурної діяльності венчурних фондів PDF
Ольга Вікторівна Усатенко 87-93
До витоків поняття «інституційна структура економіки» у біологічній і дуалістичній соціології ХІХ століття PDF
Юрій Володимирович Ущаповський 94-97
Звітність щодо венчурного фінансування як інформаційне джерело прийняття ефективних управлінських рішень на інноваційних підприємствах PDF
Ганна Юріївна Хоменко 98-101
Методичні аспекти обліку мережевих активів PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 102-107