DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-14-18

Організація бухгалтерського обліку діяльності факторингової компанії: ризик-орієнтований підхід

Ірина Миколаївна Вигівська, Вікторія Констянтинівна Макарович

Анотація


У роботі з метою вирішення проблеми раціональної організації бухгалтерського обліку факторингової діяльності виділено види факторингових операцій, які характерні системі бухгалтерського обліку факторингової компанії, та визначено їх місце в даній системі. Представлено ряд рекомендованих положень, які обов’язково повинні бути закріплені в обліковій політиці підприємства-фактора. На підставі виявлення найбільш суттєвих положень договору факторингу запропоновано лімітування обсягів фінансування залежно від виду факторингу. Розроблено матрицю ризиків факторингового бізнесу задля підвищення ефективності управління ними та удосконалення бухгалтерського обліку операцій, зумовлених методами управління ризиками. Запропоновано ведення бухгалтерського обліку факторингової компанії з врахування наступних складових: 1) момент прийняття проданої (відступленої) дебіторської заборгованості до обліку; 2) специфіка факторингу залежності від їх виду; 3) особливості облікового відображення комісії при факторингових операцій; 4) порядок проведення інвентаризації факторингових операцій.


Ключові слова


факторинг; ризик; договір; договірна політика; організація бухгалтерського обліку; облікова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Verenych, O.G. and Shapovalova, A.P. (2007), «Oblikovi aspekty faktoryngu», Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku, zb. nauk. pr., No. 577, «L'vivs'ka Politehnika», L'viv, pp. 50–54.

Vlasova, I.O. (2005), Oblik rozrahunkiv z debitoramy ta kredytoramy, dys. kand. ekon. nauk, spec. 08.06.04, Nac. agrarnyj un-t, Kyi'v, 20 p.

Kyjashko, O.M. (2011), Oblik ta analiz debitors'koi' zaborgovanosti v systemi upravlinnja pidpryjemstvom, avtoref. dys. kand. ekon. nauk, KNTEU, Kyi'v, 20 p.

Levchenko, O.M. (2010), «Faktoryng: metodyka oblikovogo procesu», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 11 (113), pp. 219–233.

Struk, N.S. (2009), «Finansovo-oblikove zabezpechennja faktoryngovyh partners'kyh ugod v Ukrai'ni», Visnyk nac. un-tu «L'vivs'ka politehnika», zb. nauk. prac', No. 647, pp. 221–228.

Surnina, K.S. (2002), «Osoblyvosti refinansuvannja debitors'koi' zaborgovanosti shljahom faktoryngu», Visnyk ZhITI, No. 19, pp. 281–283.

Fartushnjak, O.V. and Pasichnyk, I.Ju. (2008), «Dejaki aspekty vidobrazhennja faktoryngovyh operacij v obliku», Ekonomika rozvytku, No. 2 (46), pp. 67–69.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Веренич О.Г. Облікові аспекти факторингу / О.Г. Веренич, А.П. Шаповалова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. – 2007. – № 577. – Львів : «Львівська Політехніка». – С. 50–54.
  2. Власова І.О. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / І.О. Власова. – К. : Нац. аграрний ун-т, 2005. – 20 с.
  3. Кияшко О.М. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством : автореф. дис. … канд. екон. наук / О.М. Кияшко ; КНТЕУ. – К., 2011. – 20 с.
  4. Левченко О.М. Факторинг: методика облікового процесу / О.М. Левченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11 (113). – С. 219–233.
  5. Струк Н.С. Фінансово-облікове забезпечення факторингових партнерських угод в Україні / Н.С. Струк // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка» : зб. наук. праць. – 2009. – № 647. – С. 221–228.
  6. Сурніна К.С. Особливості рефінансування дебіторської заборгованості шляхом факторингу / К.С. Сурніна // Вісник ЖІТІ. – 2002. – № 19. – С. 281–283.
  7. Фартушняк О.В. Деякі аспекти відображення факторингових операцій в обліку / О.В. Фартушняк, І.Ю. Пасічник // Економіка розвитку. - 2008. - № 2 (46). - С. 67–69.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.