DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-30-34

Податкове планування: особливості організації на підприємстві

Ірина Леонідівна Грабчук, Світлана Михайлівна Лайчук

Анотація


Досліджено питання організації податкового планування на підприємстві. Розкрито сутність податкового планування в порівнянні з іншими найбільш поширеними формами реалізації податкової політики підприємства (розрахунок поточних податкових платежів, бюджетування податкових платежів). Розглянуто види податкового планування (стратегічне та поточне) та особливості їх проведення. Визначено передумови необхідності організації податкового планування та охарактеризовано послідовність проведення податкового планування на підприємстві, враховуючи його стадії функціонування: створення та здійснення діяльності суб’єктом господарювання. Окреслено основні положення забезпечення ефективної організації податкового планування (вибір суб’єкта податкового планування; окреслення сфери діяльності, яка підлягає податковому плануванню; розкриття методики та техніки проведення планування). Обґрунтовано найважливіші чинники, які визначають доцільність організації податкового планування на підприємстві. Наведено характеристику основних форм організації податкового планування.

Ключові слова


податкове планування; податкова політика; податковий тиск; оптимізація податкових платежів; організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Grin'ko, A.P., Bochulja, T.V. and Voloshenjuk, I.Je. (2016), «Doslidzhennja organizacii' podatkovogo planuvannja jak odnijei' z umov efektyvnogo rozvytku vitchyznjanyh pidpryjemstv», Tehnologycheskyj audyt y rezervы proyzvodstva, No. 6 (4), pp. 15–20, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_6(4)__4

Zabarenko, Ju.O. (2008), Ekonomichnyj mehanizm podatkovogo planuvannja na promyslovomu pidpryjemstvi, avtoref. dys... kand. ekon. nauk, 08.00.08, In-t ekonomiky prom-sti NAN Ukrai'ny, Donec'k, 20 p.

Jelisjejev, A., Organizacija podatkovogo planuvannja na pidpryjemstvi, available at: http://www.vlasnasprava.info/ua/business_az/how_to_grow/taxation.html?_m=publications&_t=rec&id=474

Lajchuk, S.M. (2006), «Podatkova polityka sub’jektiv malogo biznesu», Visnyk ZhDTU, Serija Ekonomichni nauky, No. 4 (38), pp. 393–399.

Magopec', O.A. (2009), «Metodologichni pidhody do organizacii' podatkovogo planuvannja na pidpryjemstvi», Naukovi praci Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 16 (2), pp. 171–181, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16(2)__30

Rakytina, A.Ju. (2013), «Osoblyvosti organizacii' podatkovogo planuvannja na pidpryjemstvi», Upravlinnja rozvytkom, No. 21, pp. 119–121, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_21_49

Hodjakova, O.V. and Luk’janjenko, A.S. (2012), «Koncepcija realizacii' efektyvnogo podatkovogo planuvannja na pidpryjemstvi», Biznes-Inform, No. 3, pp. 213–218.

Shkromyda, N.Ja. (2015), «Podatkove planuvannja jak element formuvannja oblikovoi' polityky na pidpryjemstvi», Visnyk Prykarpats'kogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 11, pp. 141–145, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ekon_2015_11_29

Shheglov, E., Nalogovoe planirovanie i reshenie nalogovyh sporov, available at: https://www.legalalliance.com.ua/ukr/publikacii/nalogovoe-planirovanie-i-resenie-nalogovyh-sporov/

Fuest, C., Spengel, C., Finke, K., Heckemeyer,

J.H. and Nusser, H. (2013), «Profit shifting and «Aggressive» tax planning by multinational firms: Issues and options for reform», World Tax Journal, No. 4 (3), pр. 307–324.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Грінько А.П. Дослідження організації податкового планування як однієї з умов ефективного розвитку вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / А.П. Грінько, Т.В. Бочуля, І.Є. Волошенюк // Технологический аудит и резервы производства. ‒ 2016. ‒ № 6 (4). ‒ С. 15–20. ‒ Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_6(4)__4.
  2. Забаренко Ю.О. Економічний механізм податкового планування на промисловому підприємстві : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ю.О. Забаренко ; Ін-т економіки пром-сті НАН України. ‒ Донецьк, 2008. ‒ 20 с.
  3. Єлісєєв А. Організація податкового планування на підприємстві [Електронний ресурс] / А.Єлісєєв. – Режим доступу : http://www.vlasnasprava.info/ua/business_az/how_to_grow/taxation.html?_m=publications&_t=rec&id=474.
  4. Лайчук С.М. Податкова політика суб’єктів малого бізнесу / С.М. Лайчук // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. ‒ 2006. ‒ № 4 (38). ‒ С. 393–399.
  5. Магопець О.А. Методологічні підходи до організації податкового планування на підприємстві [Електронний ресурс] / О.А. Магопець // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія : Економічні науки. ‒ 2009. ‒ Вип. 16 (2). ‒ С. 171–181. ‒ Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16(2)__30.
  6.   Ракитіна А.Ю. Особливості організації податкового планування на підприємстві [Електронний ресурс] / А.Ю. Ракитіна // Управління розвитком. ‒ 2013. ‒ № 21. ‒ С. 119–121. ‒ Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_21_49.
  7.  Ходякова О.В. Концепція реалізації ефективного податкового планування на підприємстві / О.В. Ходякова, А.С. Лук’янєнко // Бізнес-Інформ. ‒ 2012. ‒ № 3. ‒ С. 213–218.
  8.  Шкромида Н.Я. Податкове планування як елемент формування облікової політики на підприємстві [Електронний ресурс] / Н.Я. Шкромида // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. ‒ 2015. ‒ Вип. 11. ‒ С. 141–145. ‒ Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ekon_2015_11_29.
  9. Щеглов Е. Налоговое планирование и решение налоговых споров [Електронний ресурс] / Е.Щеглов. ‒ Режим доступа : https://www.legalalliance.com.ua/ukr/publikacii/nalogovoe-planirovanie-i-resenie-nalogovyh-sporov/.
  10.  Fuest C. Profit shifting and «Aggressive» tax planning by multinational firms: Issues and options for reform / C.Fuest, C.Spengel, K.Finke, J.H. Heckemeyer, H.Nusser // World Tax Journal. ‒ 2013. ‒ № 4 (3). – Рр. 307–324.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.