DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-42-44

Аналіз підходів щодо методів оцінювання трудового потенціалу підприємства

Катерина Євгеніївна Корбут

Анотація


У даній статті визначено сутність трудового потенціалу та розглянуто його основні елементи. Наведено поняття трудовий потенціал підприємства та надано основні його характеристики, які відносять до ключових чинників його формування. Розглянуто погляди вчених до методів оцінювання трудового потенціалу. Виокремлено такі показники оцінки трудового потенціалу як відносні, абсолютні та укомплектованості за штатним розкладом або робочими місцями та визначено за допомогою яких елементів вони характеризуються. Наведено основні підходи до оцінювання трудового потенціалу підприємства, а саме: витратний, порівняльний, результативний, ресурсний, факторний, інтегральний та суб’єктивний, а також показники, які вони включають. Визначено, які показники відносять до коефіцієнтної методики та які методи включає порівняльний підхід до оцінювання трудового потенціалу. Наведено характеристику показників стану трудового потенціалу та показників ефективності використання трудового потенціалу, які використовуються при його оцінювання. Розглянуто систему показників оцінювання трудового потенціалу підприємства та її складові елементи. Закцентовано увагу на важливість проведення оцінювання трудового потенціалу підприємства.


Ключові слова


трудовий потенціал; трудовий потенціал підприємства; методи оцінювання трудового потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilec'ka, K.V., Trudovyj potencial jak chynnyk aktyvizacii' innovacijnyh procesiv, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2932

Borovyk, M.V. (2010), «Osoblyvosti ocinky trudovogo potencialu pidpryjemstva», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, Vol. 4, No. 6, pp. 257–259.

Gryn'ova, V.M. and Shul'ga, G.Ju. (2010), Ekonomika praci ta social'no-trudovi vidnosyny, Znannja, Kyi'v, 310 p.

Gryn'ova, V.M. and Pysarevs'ka, G.I. (2012), Upravlinnja kadrovym potencialom pidpryjemstva, monografija, HNEU, Harkiv, 228 p.

Rovens'ka, V.V. (2014), «Ocinka formuvannja ta vykorystannja trudovogo potencialu promyslovogo pidpryjemstva», Ekonomika i organizacija upravlinnja, Vol. 3–4, pp. 215–220, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_3-4_33

Ruban, V.M. and Pustovit, M.V. (2009), «Vyznachennja trudovogo potencialu v konteksti suchasnyh svitovyh ekonomichnyh transformacij», Ekonomika i upravlinnja, No. 6, pp. 78–83, available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3663/1/Buhayeva%201.pdf

Dragan, O.I. (ed.) (2014), Upravlinnja personalom i ekonomika praci: teorija ta praktyka, kolektyv. monografija, VD «Vinichenko», Kyi'v, 298 p.

Harun, O.A. (2016), «Analiz suchasnyh metodychnyh pidhodiv do ocinky trudovogo potencialu pidpryjemstva», Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, elektronne naukove fahove vydannja, Vol. 12, pp. 354–358, available at: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/75.pdf

Cherep, A.V. and Dashko, I.M. (2012), «Metodychni pidhody do ocinky efektyvnosti vykorystannja trudovogo potencialu pidpryjemstv», Agrosvit, No. 15, pp. 48–50, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_15_12

Shevchenko, I.Ju. (2012), «Analiz metodychnyh pidhodiv do ocinky trudovogo potencialu», Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryjemnyctva, No. 2, pp. 23–29, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2012_2_7


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Білецька К.В. Трудовий потенціал як чинник активізації інноваційних процесів [Електронний ресурс] / К.В. Білецька. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2932.
  2. Боровик М.В. Особливості оцінки трудового потенціалу підприємства / М.В. Боровик // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – T. 4. – № 6. – С. 257–259.
  3. Гриньова В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга. – К. : Знання, 2010. – 310 с.
  4. Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / В.М. Гриньова, Г.І. Писаревська. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 228 с.
  5. Ровенська В.В. Оцінка формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства / В.В. Ровенська // Економіка і організація управління. – 2014. – Вип. 3–4. – С. 215–220. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_3-4_33.
  6. Рубан В.М. Визначення трудового потенціалу в контексті сучасних світових економічних трансформацій / В.М. Рубан, М.В. Пустовіт // Економіка і управління. – 2009. – № 6. – С. 78–83. – Режим доступу : http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3663/1/Buhayeva%201.pdf.
  7. Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика : колектив. монографія / за заг. ред. О.І. Драган. – Київ : ВД «Вініченко», 2014. – 298 с.
  8. Харун О.А. Аналіз сучасних методичних підходів до оцінки трудового потенціалу підприємства / О.А. Харун // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – 2016. – Вип. 12. – С. 354–358. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/12-2016/75.pdf.
  9. Череп А.В. Методичні підходи до оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємств / А.В. Череп, І.М. Дашко // Агросвіт. – 2012. – № 15. – С. 48–50. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_15_12.
  10. Шевченко І.Ю. Аналіз методичних підходів до оцінки трудового потенціалу / І.Ю. Шевченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2012. – № 2. – С. 23–29. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2012_2_7.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.