DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-19-23

Оптимізація витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу

Яна Віталіївна Волковська

Анотація


Для підвищення конкурентоспроможності та рентабельності підприємства важливим є оптимізація витрат, тому метою дослідження є встановлення та візуалізація основ оптимізації витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу. Для цього досліджено сутність оптимізації витрат за допомого аналізу поглядів різних науковців, встановлено, що оптимізація витрат – це процес планування, обліку, аналізу, контролю витрат для пошуку та вибору найефективніших методів господарювання в умовах обмежених ресурсів. Автором розроблено послідовність оптимізації витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу, яка допомагає структурувати процес управління витратами. У цій послідовності виділено напрямки, за якими можливо скоротити витрати, та техніко-економічні умови, при яких їх можна змінити. Крім того, відзначено, що такі впровадження є важливими в управлінні витратами підприємства. Також запропоновано оптимізувати витрати за допомогою симплекс-методу, здійснювати кількісну оцінку якості послуг за допомогою кваліметричного методу. Відзначено, що необхідно формувати альтернативні варіанти використання ресурсів для раціонального використання обмежених ресурсів. Запропоновано групування витрат за допомогою XYZ-аналізу з врахуванням окремих підходів до управління витратами: таргет-костингу, теорії обмежень та ощадливого виробництва. Для цього автором розроблено таблицю, яку доцільно заповнювати з метою порівняння, які саме витрати і якими шляхами можна скоротити чи замінити. Також автором додано рекомендації по заповненню такої таблиці та прокоментовано, що за допомогою такого аналізу можна контролювати трансакційні та необґрунтовані витрати. Таким чином, за допомогою подібної послідовності дій стає можливим перерозподіл коштів з метою оптимізації витрат та економії коштів, яку можна спрямувати на розвиток підприємства. Зроблено висновок про необхідність здійснення системного аналізу з метою ефективного використання ресурсів та виявлення резервів скорочення витрат. 


Ключові слова


оптимізація витрат; управління витратами; підприємства готельно-ресторанного комплексу; скорочення витрат; XYZ-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Golov, S.F. (2009), Upravlencheskij uchjot, Faktor, Har'kov, 784 p.

Detmer, U. (2008), Teorija ogranichenij Goldratta: sistemnyj podhod k nepreryvnomu sovershenstvovaniju, 2nd ed., Al'pina Biznes Buks, Moskva, 444 p.

Dobrovs'kyj, V.M., Upravlins'kyj oblik, available at: http://posibniki.com.ua/post-klasifikaciya-vitrat-z-metoyu-priynyattya-upravlinskih-rishen-i-kontrolyu-vikonannya

Zhukevych, S.M. and Frolenko, R.V. (2015), «Upravlinnja vytratamy dijal'nosti v konteksti zabezpechennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstva», Innovacijna ekonomika, No. 1, pp. 70–74.

Astratova, G.V. (ed.) (2014), Kvalymetryja: metodы kolychestvennogo ocenyvanyja kachestva razlychnыh obъektov (kurs lekcyj y praktycheskyh zadanyj), GOU VPO HMAO – Jugrы «Surgut. gos. ped. un-t», Surgut RYO SurGPU, Surgut, 160 p.

Kosyns'ka, O.V. (2011), «Optymizacija vytrat jak zasib pidvyshhennja prybutkovosti pidpryjemstv», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, No. 7, pp. 106–110.

Mamoshkin, A. (2010), Simpleks-metod dlja reshenija zadach linejnogo programmirovanija, available at: http://rain.ifmo.ru/cat/data/theory/unsorted/simplex-method-2010/article.pdf

Mnyh, Je.V., Ekonomichnyj analiz, available at: http://m.pidruchniki.com/1335102241893/ekonomika/ analiz_vitrat_virobnichoyi_diyalnosti_pidpriyemstva

Chubirka, G.I. (2016), «Metody optymizacii' vytrat pidpryjemstva u rynkovyh umovah», Naukovyj visnyk Mukachivs'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 2, pp. 118–124.

Jasins'ka, A.I. (2007), «Sutnist' upravlinnja vytratamy na vitchyznjanyh pidpryjemstvah», Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», No. 594, pp. 357–360.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Голов С.Ф. Управленческий учёт / С.Ф. Голов. – Х. : Фактор, 2009. – 784 с.
  2. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: системный подход к непрерывному совершенствованию / У.Детмер. – 2 изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 444 с.
  3. Добровський В.М. Управлінський облік [Електронний ресурс] / В.М. Добровський. – Режим доступу : http://posibniki.com.ua/post-klasifikaciya-vitrat-z-metoyu-priynyattya-upravlinskih-rishen-i-kontrolyu-vikonannya.
  4. Жукевич С.М. Управління витратами діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства / С.М. Жукевич, Р.В. Фроленко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 70–74.
  5. Квалиметрия: методы количественного оценивания качества различных объектов (курс лекций и практических заданий) : учеб. пособие / под общ. ред. проф. Г.В. Астратовой ; ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургут. гос. пед. ун-т». – Сургут : РИО СурГПУ, 2014. – 160 с.
  6. Косинська О.В. Оптимізація витрат як засіб підвищення прибутковості підприємств / О.В. Косинська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 106–110.
  7. Мамошкин А. Симплекс-метод для решения задач линейного программирования [Электронный ресурс] / А.Мамошкин. – Режим доступа : http://rain.ifmo.ru/cat/data/theory/unsorted/simplex-method-2010/article.pdf.
  8. Мних Є.В. Економічний аналіз [Електронний ресурс] / Є.В. Мних. – Режим доступу : http://m.pidruchniki.com/1335102241893/ekonomika/ analiz_vitrat_virobnichoyi_diyalnosti_pidpriyemstva.
  9. Чубірка Г.І. Методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах / Г.І. Чубірка // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Економіка. – 2016. – Вип. 2. – С. 118–124.
  10. Ясінська А.І. Сутність управління витратами на вітчизняних підприємствах / А.І. Ясінська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 594. – С. 357–360.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.