DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-79-82

Управлінська звітність за операціями з акредитивами: організаційний аспект

Світлана Вікторівна Романенко

Анотація


У роботі розкриті особливості організації системи управлінської звітності за операціями з акредитивами. На основі оцінки показників фінансової звітності, які характеризують стан грошових коштів на підприємстві, обґрунтована доцільність формування звітності для задоволення інтересів управлінського персоналу. Розглянуто завдання, які вирішуються за рахунок отримання управлінської звітності. Визначено етапи та підетапи організації системи управлінської звітності за операціями з акредитивами, зокрема: організаційний (розробка цілей та завдань формування звітності; розробка понятійного апарату, умовних позначень; визначення основних користувачів інформації; визначення учасників формування управлінської звітності), методичний (розробка регламентів з формування обліково-аналітичного інформації управлінської звітності; встановлення строків, періодичності та форми подання звітності; розробка / доопрацювання програмного забезпечення), контроль-адаптаційний (контроль за вирішенням поставлених завдань; удосконалення існуючої системи управлінської звітності відповідно до впливів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємства).

Ключові слова


управлінська звітність; фінансова звітність; акредитив; грошові кошти; організація обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Visochan, O.S. and Osіdach, O.O. (2006), «Upravlіns'ka zvіtnіst' pro najavnіst' і ruh groshovih koshtіv ta їhnіh ekvіvalentіv», Vіsnik Nacіonal'nogo unіversitetu «L'vіvs'ka polіtehnіka». Serіja Menedzhment ta pіdpriєmstvo v Ukraїnі: etapi stanovlennja і problemi rozvitku, No. 570, pp. 13–19.

Vovchok, Ju.V. and Avgustova, O.O., Upravlіns'ka zvіtnіst': sut', znachennja ta problemi skladannja, available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=76766

Gafurova, G.N. (2011), «Upravlencheskaja otchetnost' kak osnova prinjatija upravlencheskih reshenij», Buhgalterskij uchet v izdatel'stve i poligrafii, No. 9, pp. 28–31, available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=16595202

Lyshhenko, O.G. and Kozik, A.Ju. (2015), «Algorytm pidgotovky upravlins'koi' zvitnosti», Derzhava ta regiony, Serija Ekonomika ta pidpryjemnyctvo, No. 6, pp. 48–51.

Petrova, V.Ju. (2012), «Otchet o dvizhenii denezhnyh sredstv», Buhgalterskij uchet, No. 2, pp. 57–61, available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=20305892

Plotnikova, L.A. (2005), Formirovanie pokazatelej buhgalterskoj otchetnosti kompanij s inostrannymi investicijami v uslovijah konvergencii sistem ucheta, avtoref. dis. ... kand. jekon. nauk, 08.00.12, Kazan', 21 p.

Rodina, M.S. (2016), Povyshenie informativnosti otchetnosti o dvizhenii denezhnyh sredstv, dis. ... kand. jekon. nauk, 08.00.12 «Buhgalterskij uchet, statistika», Moskva, 193 p.

Chyzhevs'ka, L.V. and Kulykova, N.T. (2014), «Organizacijni zasady systemy upravlins'koi' zvitnosti promyslovogo pidpryjemstva», Visnyk ONU im. I.I. Mechnykova, Vol. 19, Vyp. 2 / 6, pp. 125–129.

Shaporova, O.O., Tjuhova, E.A. and Kukanova, N.V. (2012), «Buhgalterskaja upravlencheskaja otchetnost' kak systema uchetno-analytycheskoj ynformacyy», Эlektronnыj nauchnыj zhurnal «Upravlenye эkonomycheskymy systemamy», No. 7, available at: elibrary.ru/ item.asp?id=1879740

Shevchuk, K.V. (2016), «Rol' upravlins'koi' zvitnosti v oblikovo-informacijnij systemi pidpryjemstva ta osoblyvosti i'i' formuvannja», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, Vyp. 6 (3), pp. 137–140, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6%283%29__35


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1.  Височан О.С. Управлінська звітність про наявність і рух грошових коштів та їхніх еквівалентів / О.С. Височан, О.О. Осідач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємство в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2006. – № 570. – С. 13–19.
  2.  Вовчок Ю.В. Управлінська звітність: суть, значення та проблеми складання / Ю.В. Вовчок, О.О. Августова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=76766.
  3. Гафурова Г.Н. Управленческая отчетность как основа принятия управленческих решений / Г.Н. Гафурова // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. – 2011. – № 9. – С. 28–31 [Електронный ресурс]. – Режим доступу : https://elibrary.ru/item.asp?id=16595202.
  4. Лищенко О.Г. Алгоритм підготовки управлінської звітності / О.Г. Лищенко, А.Ю. Козік // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6. – С. 48–51.
  5. Петрова В.Ю. Отчет о движении денежных средств / В.Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. – 2012. – № 2. – С. 57–61 [Електронный ресурс]. – Режим доступу : https://elibrary.ru/item.asp?id=20305892.
  6. Плотникова Л.А. Формирование показателей бухгалтерской отчетности компаний с иностранными инвестициями в условиях конвергенции систем учета : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Л.А. Плотникова. – Казань, 2005. – 21 с.
  7.  Родина М.С. Повышение информативности отчетности о движении денежных средств : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / М.С. Родина. – М., 2016. – 193 с.
  8. Чижевська Л.В. Організаційні засади системи управлінської звітності промислового підприємства / Л.В. Чижевська, Н.Т. Куликова // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2014. – Т. 19. – Вип. 2 / 6. – С. 125–129.
  9. Шапорова О.О. Бухгалтерская управленческая отчетность как система учетно-аналитической информации / О.О. Шапорова, Е.А. Тюхова, Н.В. Куканова // Электронный научный журнал «Управление экономическими системами». – 2012. – № 7 [Електронный ресурс]. – Режим доступа : elibrary.ru/ item.asp?id=1879740.
  10. Шевчук К.В. Роль управлінської звітності в обліково-інформаційній системі підприємства та особливості її формування / К.В. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 6 (3). – С. 137–140 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6%283%29__35.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.