DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-74-78

Елементи фінансового потенціалу держави

Андрій Юрійович Полчанов

Анотація


Робота присвячена вивченню структури фінансового потенціалу держави. Метою дослідження є визначення складових елементів фінансового потенціалу держави та взаємозв’язку між ними.

Автором визначено, що фінансовий потенціал розглядають на різних рівнях (міжнародному, макроекономічному, мезоекономічному та мікроекономічному). При цьому виявлено, що найбільший інтерес науковців і практиків привертає проблематика фінансового потенціалу підприємств різних галузей економіки (сільське господарство, промисловість, банківництво), в той же час недостатня увага приділяється питанню фінансового потенціалу держави в цілому.

Результати критичного аналізу публікацій з даної тематики дозволили виділити такі елементи фінансового потенціалу держави: фінансовий потенціал органів державного управління, фінансовий потенціал органів місцевого самоврядування, фінансовий потенціал суб’єктів господарювання та фінансовий потенціал населення. Такий підхід дозволяє врахувати специфіку фінансових ресурсів різних економічних суб’єктів.

Не залишилась поза увагою дослідження роль фінансових інститутів у забезпеченні взаємодії складових фінансового потенціалу держави.


Ключові слова


економічний розвиток; структура фінансового потенціалу; фінансовий потенціал держави; фінансові інститути

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksjejenko, I.I. (2013), Vyznachennja finansovogo potencialu administratyvno-terytorial'noi' odynyci, avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.08, HNEU, Harkiv, 20 p.

Arsenjuk, A., Uroki japonskogo dlja ukrainskoj jekonomiki, available at: http://gazeta.zn.ua/macrolevel/uroki-yaponskogo-dlya-ukrainskoy-ekonomiki-_.html

Baranova, V.G. (2015), Finansy, in 2 parts, Part 2, Atlant, Odesa, 309 p.

Boronos, V.G. (2012), Finansovyj potencial terytorii' u derzhavnij finansovij polityci: metodologija i praktyka upravlinnja, dys. ... d-ra ekon. nauk: spec. 08.00.08, UABS NBU, Sumy, 449 p.

Vdovychenko, A.M. (2010), Finansovyj potencial naselennja v umovah innovacijnogo rozvytku ekonomiky Ukrai'ny upravlinnja, dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.08, NUDPS, Irpin', 267 p.

Volkovs'kyj, Je.I. (2016), Finansovyj potencial miscevogo samovrjaduvannja (na prykladi stolyci Ukrai'ny – mista Kyjeva), dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.08, KNEU, Kyi'v, 284 p.

Indus, K.P. (2016), Upravlinnja finansovym potencialom Ukrai'ny, avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.08, ChNTU, Chernigiv, 22 p.

Ionenko, K.V. (2007), Formuvannja ta ocinka finansovogo potencialu regionu, avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.08, Instytut ekonomiky ta prognozuvannja NAN Ukrai'ny, Kyi'v, 20 p.

Kostyrko, A.G. (2015), Formuvannja i vykorystannja finansovogo potencialu sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.04, MNAU, Mykolai'v, 363 p.

Nazarova, T.Ju. (2016), Upravlinnja finansovym potencialom promyslovyh pidpryjemstv na zasadah synergetychnogo pidhodu, dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.04, NTU «HPI», Harkiv, 252 p.

Portna, O.V. (2012), Finansovyj potencial Ukrai'ny: problemy ta perspektyvy, Problemy ekonomiky, No. 4, pp. 205–208.

Puzyr'ova, P.V. (2009), Upravlinnja finansovym potencialom pidpryjemstv, avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.04, Jevropejs'kyj universytet, Kyi'v, 20 p.

Rzajev, G.I. and Zhovtivs'ka, O.V. (2014), «Finansovyj potencial pidpryjemstva ta naprjamky jogo ocinky», Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 19, Vyp. 2 (4), pp. 49–55.

Svirs'kyj, V.S. (2012), Finansovyj potencial ekonomichnogo zrostannja v Ukrai'ni, dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.08, TNEU, Ternopil', 277 p.

Stecjuk, P.A. (2007), «Ekonomichna sut' finansovyh resursiv», Finansy Ukrai'ny, No. 1, pp. 129–143.

Timoshenko, I.I. (2004), Faktory rosta finansovogo potenciala regiona, avtoref. dis. … kand. jekon. nauk: spec. 08.00.10, RJeU im. G.V. Plehanova, Moskva, 22 p.

Tymoshenko, O.V. (2014), Finansovyj potencial terytorial'nyh gromad, avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spec. 08.00.04, UBS NBU, Kyi'v, 22 p.

Trusova, N.V. (2015), Formuvannja finansovogo potencialu sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv: teorija, metodologija, dys. ... d-ra ekon. nauk: spec. 08.00.08, NNC «IAE», Kyi'v, 501 p.

Shums'ka, S.S. (2007), «Finansovyj potencial Ukrai'ny: metodologija vyznachennja ta ocinky», Finansy Ukrai'ny, No. 5, pp. 55–64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Алексєєнко І.І. Визначення фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08. – Х., ХНЕУ. – 2013. – 20 с.
 2. Арсенюк А. Уроки японского для украинской экономики [Електронний ресурс] / А.Арсенюк. – Режим доступу : http://gazeta.zn.ua/macrolevel/uroki-yaponskogo-dlya-ukrainskoy-ekonomiki-_.html.
 3. Баранова В.Г. Фінанси : навч. посібник : у 2-х ч. Ч.2 / В.Г. Баранова. – Одеса : Атлант, 2015. – 309 с.
 4. Боронос В.Г. Фінансовий потенціал території у державній фінансовій політиці: методологія і практика управління : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 / В.Г. Боронос. – Суми : УАБС НБУ, 2012. – 449 с.
 5. Вдовиченко А.М. Фінансовий потенціал населення в умовах інноваційного розвитку економіки України управління : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / А.М. Вдовиченко. – Ірпінь : НУДПС, 2010. – 267 с.
 6. Волковський Є.І. Фінансовий потенціал місцевого самоврядування (на прикладі столиці України – міста Києва) : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Є.І. Волковський. – К. : КНЕУ, 2016. – 284 с.
 7. Індус К.П. Управління фінансовим потенціалом України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / К.П. Індус. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 22 с.
 8. Іоненко К.В. Формування та оцінка фінансового потенціалу регіону : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / К.В. Іоненко ; Інститут економіки та прогнозування НАН України. – К., 2007. – 20 с.
 9. Костирко А.Г. Формування і використання фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / А.Г. Костирко. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 363 с.
 10. Назарова Т.Ю. Управління фінансовим потенціалом промислових підприємств на засадах синергетичного підходу : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Т.Ю. Назарова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 252 с.
 11. Портна О.В. Фінансовий потенціал України: проблеми та перспективи / О.В. Портна // Проблеми економіки. – 2012. – №. 4. – С. 205–208.
 12. Пузирьова П.В. Управління фінансовим потенціалом підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / П.В. Пузирьова ; Європейський університет. – К., 2009. – 20 с.
 13. Рзаєв Г.І. Фінансовий потенціал підприємства та напрямки його оцінки / Г.І. Рзаєв, О.В. Жовтівська // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2014. – Т. 19. – Вип. 2 (4). – С. 49–55.
 14. Свірський В.С. Фінансовий потенціал економічного зростання в Україні : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / В.С. Свірський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 277 с.
 15. Стецюк П.А. Економічна суть фінансових ресурсів / П.А. Стецюк // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 129–143.
 16. Тимошенко И.И. Факторы роста финансового потенциала региона : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.10 / И.И. Тимошенко ; РЭУ им. Г.В. Плеханова. – М., 2004. – 22 с.
 17. Тимошенко О.В. Фінансовий потенціал територіальних громад : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / О.В. Тимошенко ; УБС НБУ. – К., 2014. – 22 с.
 18. Трусова Н.В. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 / Н.В. Трусова ; ННЦ «ІАЕ». – К., 2015. – 501 с.
 19. Шумська С.С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки / С.С. Шумська // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 55–64.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.