DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-98-101

Звітність щодо венчурного фінансування як інформаційне джерело прийняття ефективних управлінських рішень на інноваційних підприємствах

Ганна Юріївна Хоменко

Анотація


Робота присвячена дослідженню особливостей та тенденцій розвитку венчурного фінансування в Україні. У процесі дослідження з’ясовано роль бухгалтерського обліку та звітності підприємства під час прийняття управлінських рішень стосовно венчурного фінансування, а також з’ясовано, що надання внутрішньої звітності про венчурний капітал дозволить інвесторам адекватно оцінити можливості отримання дивідендів від впровадження венчурного проекту та виконання зобов’язань по цінному паперу підприємством-реципієнтом. Аналіз показників фінансової звітності показав, що показники фінансової звітності є досить узагальненими, а отже, недостатніми для формування точних та обґрунтованих висновків за операціями з венчурним фінансуванням, а також проведення дієвого аналізу фінансового стану підприємства. Розв’язанням зазначеної проблеми є удосконалення існуючої фінансової звітності та розробка і формування пакету внутрішньої звітності щодо обліку венчурного фінансування, завданням якої є задоволення потреб управлінського персоналу всіх рівнів. 


Ключові слова


венчурне фінансування; венчурні інвестиції; фінансова звітність; внутрішня звітність підприємства; система бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Gucajljuk, Z.V. (2013), Oblik i kontrol' u rynkovij ekonomici: elementy koncepcii', monografija, Krok, Ternopil', 176 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (1999), «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist'», zakon Ukrai'ny, zi zminamy i dopovnennjamy, vid 16 lypnja, N 996-XIV, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2013), «Pro zatverdzhennja Nacional'nogo polozhennja (standartu) buhgalters'kogo obliku 1 «Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti», nakaz, vid 07 ljutogo, N 73, available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=367055&cat_id=293533

Nimchynov, P.P. (1977), Zagal'na teorija buhgalters'kogo obliku, Vyshha shkola, Kyi'v, 240 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Гуцайлюк З.В. Облік і контроль у ринковій економіці: елементи концепції : монографія / З.В. Гуцайлюк. – Тернопіль : Крок, 2013. – 176 с.
  2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» : зі змінами і доповненнями : від 16 липня 99 : № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
  3. Наказ Міністерства фінансів України : від 07 лютого 2013 року : № 73 Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=367055&cat_id=293533.
  4. Німчинов П.П. Загальна теорія бухгалтерського обліку : підручник / П.П. Німчинов. – К. : Вища шк., 1977. – 240 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.