DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-3-7

Трансформація бухгалтерського обліку для цілей соціально-відповідального управління: етичний вимір

Тетяна Вікторівна Боцян

Анотація


З метою визначення напрямків трансформації облікової інформації для забезпечення потреб соціально-відповідального управління в статті, зосередившись на управлінському аспекті, автор проаналізувала трисферну модель корпоративної соціальної відповідальності в частині мети прийняття рішень менеджером. В результаті цього зроблено висновок, що поняттю соціально-відповідального відповідає лише той вид бізнесу, де менеджер приймає рішення керуючись чинним законодавством та етичними нормами, максимізуючи при цьому прибуток. Це уособлює етичний або етично-універсальний бізнес. Мета облікової системи в такому бізнесі полягає в забезпеченні управлінського персоналу інформацією достатньою для ведення бізнесу відповідно до чинного законодавства, етичних норм, максимізуючи при цьому прибуток. Встановлено, що в умовах етичного ведення бізнесу, враховувати менеджерам інтереси більшості стейкхолдерів, в процесі прийняття управлінських рішень, та збалансовувати їх інтереси дозволяє варіативність облікової інформації. Автор визначає, що такий підхід до облікової інформації розширює перелік існуючих облікових парадигм.


Ключові слова


облікова інформація; варіативність облікової інформації; корпоративна соціальна відповідальність; трисферна модель корпоративної соціальної відповідальності; етика бізнесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Bocjan, T.V. (2013), «Etychnist' biznesu v Ukrai'ni kriz' pryzmu nefinansovoi' zvitnosti», Ekonomichnyj chasopys-XXI, No. 3–4 (1), pp. 50–53, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_3-4(1)__15

Izotov,K. (1969), «Po stranicam anglijskogo zhurnala «Buhgalterskij uchet dlja upravlenija»», Buhgalterskij uchet, No. 1, pp. 52–56.

Kolot, A.M. (2013), «Korporatyvna social'na vidpovidal'nist': evoljucija ta rozvytok teoretychnyh pogljadiv», Ekonomichna teorija, No. 4, pp. 5–26, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_4_2

Lagovs'ka, O.A. (2011), Buhgalters'kyj oblik dlja upravlinnja: gnoseologichnyj ta epistemiologichnyj konflikty, monografija, in Butynec', F.F. (ed.), Zhytomyr. derzh. tehnol. un-t, Zhytomyr, 344 p.

Levitskaja, E.N. (1975), «Rol' buhgaltera v sisteme upravlenija kapitalisticheskim predprijatiem», Buhgalterskij uchet, No. 10, pp. 68–71.

Malyshev, I.V. (1981), Teorija buhgalterskogo ucheta, Finansy i statistika, Moskva, 263 p.

Muhin, A.F. (1965), Buhgalterskij uchet v promyshlennosti SShA, Finansy, Moskva, 276 p.

Sokolov, Ja.V. (2000), Osnovy teorii buhgalterskogo ucheta, Finansy i statistika, Moskva, 496 p.

Bowen, H. (1953), Social responsibilities of the businessman, Harper & Row, N.Y.

Carroll, A.B. (1979), «A three-dimensional conceptual model of corporate performance», Academy of Management Review, Vol. 4 (4), pp. 500.

Davis, K. (1960), «Can business afford to ignore social responsibilities? », California Management Review, Vol. 2 (3), Рp. 71.

Schwartz, M. and Carroll, A. (2003), «Corporate social responsibility: a three-domain approach», Business EthicsQuarterly, Vol. 13 (4), pp. 503–530.

Wells, M.C. (1976), «A revolution in accounting thought», The Accounting Review, July, pр. 471–482.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Боцян Т.В. Етичність бізнесу в Україні крізь призму нефінансової звітності / Т.В. Боцян // Економiчний часопис-XXI. – 2013. – № 3–4 (1). – С. 50–53. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_3-4(1)__15.
 2. Изотов К. По страницам английского журнала «Бухгалтерский учет для управления» / К.Изотов // Бухгалтерский учет. – 1969. – № 1. – С. 52–56.
 3. Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А.М. Колот // Економічна теорія. – 2013. – № 4. – С. 5–26. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_4_2.
 4. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік для управління: гносеологічний та епістеміологічний конфлікти : монографія / О.А. Лаговська ; за ред. Ф.Ф. Бутинець / Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2011. – 344 c.
 5. Левитская Е.Н. Роль бухгалтера в системе управления капиталистическим предприятием / Е.Н. Левитская // Бухгалтерский учет. – 1975. – № 10. – С. 68–71.
 6. Малышев И.В. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие / И.В. Малышев. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 263 с.
 7. Мухин А.Ф. Бухгалтерский учет в промышленности США / А.Ф. Мухин. – М. : Финансы, 1965. – 276 с.
 8. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 496 с.
 9. Bowen H. Social responsibilities of the businessman / H.Bowen // Harper & Row. – N.Y, 1953.
 10. Carroll A.B. A three-dimensional conceptual model of corporate performance / A.B. Carroll // Academy of Management Review. – 1979. – Vol. 4 (4). – Р. 500.
 11. Davis K. Can business afford to ignore social responsibilities? / K.Davis // California Management Review. – 1960. – Vol. 2 (3). – Р. 71.
 12. Schwartz M. Corporate social responsibility: a three-domain approach / M.Schwartz, A.Carroll // Business Ethics Quarterly. – 2003. – Vol. 13 (4). – P. 503–530.
 13. Wells M.C. A revolution in accounting thought / M.C. Wells // The Accounting Review. – 1976, July. – Pр. 471–482.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.