№ 1(36) (2017)

Зміст

Статті

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Тетяна Василівна Барановська, Анатолій Петрович Дикий, Олена Миколаївна Баришнікова
Вплив заборгованості на фінансові потоки молокопереробних підприємств PDF
Наталія Леонідівна Вільчинська
Багатоваріантність бухгалтерського обліку в міжнародних стандартах фінансової звітності PDF (English)
Victor Valeriiovych IEVDOKYMOV, Sergiy Fedorovych LEGENCHYK
ДІАГНОСТИЧНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ РИЗИК-ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Володимир Миколайович Іванков
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТА ЗАПАСОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Богдан Леонидович Кирилюк
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИЗИКУ PDF
Лілія Анатоліївна Куришко, Валерій Вікторович Нонік
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ-ПОЗИЧАЛЬНИКА PDF
Олексій Леонідович Лисенок
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПОСЛУГАМИ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Ігор Віталійович Клименко
ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ PDF
Андрій Юрійович Полчанов
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАСЛІДКАМИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ PDF
Катерина Юріївна Поляк
ЦІНОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Леонідівна Правдюк
РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ PDF
Жанна Володимирівна Прокопенко
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ: ПРАВОВЕ ПОЛЕ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Катерина Іванівна Самчук
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Василівна Саух
БЮДЖЕТНИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: НОВАЦІЇ ХХІ СТ. PDF
Світлана Володимирівна Свірко, Максим Юрійович Самчик
МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Олег Григорійович Сокіл
ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ PDF
Т. О. Тарасова
АНАЛІЗ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко- Назарук