№ 1(36) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Ідентифікація об’єктів соціальної складової звітності сталого розвитку PDF
Тетяна Василівна Барановська, Анатолій Петрович Дикий, Олена Миколаївна Баришнікова 3-14
Вплив заборгованості на фінансові потоки молокопереробних підприємств PDF
Наталія Леонідівна Вільчинська 15-24
Багатоваріантність бухгалтерського обліку в міжнародних стандартах фінансової звітності PDF (English)
Victor Valeriiovych Ievdokymov, Sergiy Fedorovych Legenchyk 25-35
Діагностичні та інтерактивні системи стратегічних ризик-показників управлінського обліку інноваційної діяльності PDF
Володимир Миколайович Іванков 36-50
Организационные положения учета запасов как составляющей информационно-коммуникативной системы предприятия PDF (Русский)
Богдан Леонидович Кирилюк 51-63
Нормативне регулювання організації спільної діяльності в умовах ризику PDF
Лілія Анатоліївна Куришко, Валерій Вікторович Нонік 64-87
Формування інтегральної моделі оцінки кредитоспроможності банку-позичальника PDF
Олексій Леонідович Лисенок 88-94
Розвиток бухгалтерської звітності як основи інформаційного забезпечення управління транспортними послугами PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Ігор Віталійович Клименко 95-123
Вплив Першої світової війни на економічний розвиток провідних країн світу PDF
Андрій Юрійович Полчанов 124-135
Аналітична оцінка сучасного стану страхування як складової системи управління наслідками надзвичайних ситуацій PDF
Катерина Юріївна Поляк 136-152
Цінова політика щодо товарної продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект PDF
Наталія Леонідівна Правдюк 153-172
Розвиток понятійно-категоріального апарату управління небанківських фінансових установ PDF
Жанна Володимирівна Прокопенко 173-194
Облікове забезпечення управління витратами на охорону праці правове поле та напрямки удосконалення PDF
Катерина Іванівна Самчук 195-206
Організаційний механізм реалізації стратегії розвитку фінансового потенціалу туристичного підприємства PDF
Ірина Василівна Саух 207-220
Бюджетний облік в Україні: новації ХХI ст. PDF
Світлана Володимирівна Свірко, Максим Юрійович Самчик 221-246
Методологія бухгалтерського обліку сталого розвитку PDF
Олег Григорійович Сокіл 247-259
Професійне судження бухгалтера як основа інноваційного розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення управління PDF
Т. О. Тарасова 260-280
Аналіз шляхів удосконалення креативного обліку PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко- Назарук 281-295