DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-88-94

Формування інтегральної моделі оцінки кредитоспроможності банку-позичальника

Олексій Леонідович Лисенок

Анотація


У досліджені пропонується модель оцінки рівня кредитоспроможності банку-позичальника, що в умовах нестабільності світового та українського фінансових ринків набуває особливої актуальності. Сутність цієї інтегральної моделі полягає в послідовному визначенні показників, що аналізують фінансово-економічний стан, і розробки їх бальної оцінки, що дозволяє розрахувати узагальнюючий показник – інтегральний коефіцієнт рівня кредитоспроможності банку, для розрахунку якого сформовано певний набір коефіцієнтів, які характеризують ризикованість, прибутковість та ліквідність банківської установи. Визначені коефіцієнти за функціональним призначенням виокремлено у чотири групи: достатність капіталу, якість кредитного портфеля, прибутковість і ліквідність. Кожну групу становлять чотири показники, кожному з яких надаються граничні межі для визначення відповідної бальної оцінки рівня кредитоспроможності банку за певним напрямком. Чим вище значення інтегрального коефіцієнта, тим більш ефективною та менш ризикованою є фінансово-економічна діяльність банківських установ, і тим вищим є їх рівень кредитоспроможності. За результатами дослідження зроблено висновок, що запропонована модель оцінки рівня кредитоспроможності банку вирізняється прозорістю та чіткістю, що зумовлено використанням за її здійснення лише публічної інформації. До недоліків належать існування суб’єктивного чинника у вигляді присвоєння певної кількості балів на основі експертного та нормативного методів. 


Ключові слова


банк; кредитоспроможність; достатність капіталу; кредитний портфель; прибутковість; ліквідність; інтегральний коефіцієнт рівня кредитоспроможності банку

Повний текст:

PDF

Посилання


Moroz, A.M., Savluk, M.I. and Puhovkina, M.F. (2008), Bankivs'ki operacii', 3nd ed., pererob. i dop., in Moroz, A.M. (ed.), KNEU, Kyi'v, 608 p.

Lavrushin, O.I., Afanas'eva, O.N. and Kornienko, S.L. (2005), Bankovskoe delo: sovremennaja sistema kreditovanija, in Lavrushin, O.I. (ed.), KNORUS, Moskva, 256 p.

Rouz, P.S. (1995), Bankovskij menedzhment, Translated from english, Delo LTD, Moskva, 768 p.

Sinki, Dzh. (2007), Finansovyj menedzhment v kommercheskom banke i v industrii finansovyh uslug, Translated from english, Al'pina Biznes Buks, Moskva, 1018 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Банківські операції : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. ; за заг. ред. проф. А.М. Мороза. – К. : КНЕУ, 2008. – 608 с.
  2. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования : учеб. пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко / под ред. проф. О.И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2005. – 256 с.
  3. Роуз П.С. Банковский менеджмент / П.С. Роуз ; пер. с англ. – М. : Дело ЛТД, 1995. – 768 с.
  4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Джозеф Синки-мл. ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.