DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-195-206

Облікове забезпечення управління витратами на охорону праці правове поле та напрямки удосконалення

Катерина Іванівна Самчук

Анотація


Усвідомлення життя та здоров’я людини як найвищої цінності є ознакою цивілізованого суспільства. Господарська діяльність підприємств супроводжується дією небезпечних та шкідливих факторів. Нагальною необхідністю для розвитку суспільства та євроінтеграції є створення дієвого механізму, за допомогою якого буде впроваджуватися весь комплекс заходів щодо створення умов праці, які відповідають вимогам збереження життя та здоров’я працівників. Виділено носії, виразники та виконавці інтересів щодо охорони праці, сфери відповідальності суб’єктів господарювання щодо охорони праці, визначено місце та значення облікового забезпечення в управлінні заходами з охорони праці, обґрунтовано необхідність та напрямки його удосконалення. Удосконалення облікового забезпечення управління витратами на заходи з охорони праці базується на визначенні правового поля, яке має на меті забезпечення юридичного захисту працівників, установ і організацій, суб’єктів господарювання у сфері відносин праці. 


Ключові слова


охорона праці; бухгалтерський облік; бухгалтерський облік заходів з охорони праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrai'ny «Pro ohoronu praci» № 2694-XII vid 14.10.1992 r., аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2694-12№ 49 (accessed 25.04.2017).

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrai'ny (Zatverdzhujet'sja Zakonom № 322-VIII ( 322a-08 ) vid 10.12.71 VVR, 1971, dodatok do № 50, st. 375) аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (accessed 25.04.2017)

Konstytucija Ukrai'ny № 254k/96-VR vid 28.06.1996 roku аvailable at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed 25.04.2017)

Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny № 435-IV vid 16.01.2003, аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (accessed 25.04.2017)

Shymans'ka, K.V. (2012) “Metodyka buhgalters'kogo obliku zahodiv ohorony praci ta i'h opodatkuvannja”, Visnyk ZhDTU / Serija : Ekonomichni nauky. Vol. 3(61). З. 198-202.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Закон України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14.10.1992 р / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2694-12№ 49.
  2. Кодекс законів про працю України (Затверджується Законом N 322-VIII ( 322а-08 ) від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375 ) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
  3. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 року / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
  4. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
  5. Шиманська К.В. Методика бухгалтерського обліку заходів охорони праці та їх оподаткування / К.В. Шиманська // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2012. – № 3(61). – С. 198–202.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.