DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-15-24

Вплив заборгованості на фінансові потоки молокопереробних підприємств

Наталія Леонідівна Вільчинська

Анотація


Вивчається питання необхідності аналітичного забезпечення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, як формуючих факторів ліквідності. Розглянуто стан та тенденції утворення видів заборгованості на прикладі молокопереробного підприємства. Здійснено порівняльний аналіз співвідношення видів заборгованості на підприємстві. Розрахунки із дебіторами та кредиторами пов’язані із вхідними та вихідними фінансовими потоками. Стан цих розрахунків суттєво впливає на фінансові результати діяльності підприємства та його розвиток. Тому дослідження видів заборгованості, яdк важливого чинника підвищення ефективності функціонування підприємства, набуває особливої актуальності. Економічні відносини між господарюючими суб’єктами створюють умови, де вони можуть одночасно виступати і як продавці, і як покупці, об’єктивно зумовлюючи виникнення різних видів заборгованості. Існування видів заборгованості зумовлене різними причинами: неспівпадінням моменту відвантаження готової продукції, виконанням робіт, послуг, отриманням товарно-матеріальних цінностей, нарахуванням платежів, з моментом їх оплати. Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів. Тому на підприємстві при аналізі оборотності оборотних коштів значне місце приділяється аналізу дебіторської заборгованості. Джерело аналізу – баланс підприємства; для внутрішнього аналізу застосовуються відомості аналітичного обліку. Детально аналізується дебіторська заборгованість з метою прийняття поточних управлінських рішень, спрямованих на її скорочення, і для застосування своєчасних заходів зі стягнення сумнівної дебіторської заборгованості. При управлінні дебіторською і кредиторською заборгованостями необхідно регулярно стежити за їх співвідношенням, рівнем, показниками оборотності та періодом їх погашення. Окрім цих кількісних показників необхідно також обчислювати якісні, зокрема, визначати групи товарів, на які припадає найбільша частка у структурі заборгованості. Дисбаланс між видами заборгованості призводить до безконтрольного зростання боргів, погіршення фінансового стану
підприємств, руйнівних економічних наслідків, тому об’єктивною необхідністю є розробка системи його моніторингу. На основі проведених досліджень обґрунтовано основні напрямки управління видами заборгованості з метою оптимізації фінансових потоків.


Ключові слова


аналіз; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; аналіз; упраіління; співвідношення

Повний текст:

PDF

Посилання


Brighem, Je.F. (1997), Osnovy finansovogo menedzhmentu, Translated from English by Bilen'kyj, V., Medvid', A., Lazarenko, S.and et., in Vasylyk, O.D. and Zaruby, O.D. (ed.), Molod', Kyi'v, 1000 p.

Bilyk, M.D. (2003), «Upravlinnja debitors'koju zaborgovanistju pidpryjemstv», Finansy Ukrai'ny, No. 12, pp. 24–37.

Blank, I.A. (2004), Finansovyj menedzhment,Vol.1, Nika-Centr, Kyi'v, 656 p.

Gudz', O.Je. (2007), «Debitors'ka ta kredytors'ka zaborgovanist' v systemi upravlinnja finansovymy resursamy sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv», Oblik i finansy APK, No. 1–2, pp. 65–70.

Kindrac'ka, G.I. (2008), Ekonomichnyj analiz, Znannja, Kyi'v, 487 p.

Ligonenko, L.O., and Novikova, N.M. (2005), «Upravlinnja debitors'koju zaborgovanistju pidpryjemstva», Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 275 p.

Taratuta, L.V. (2011), «Upravlinnja potochnoju debitors'koju zaborgovanistju v umovah kryzy», Stalyj rozvytok ekonomiky, Vseukr. nauk.-vyrobnych. Zhurnal, No. 4, pp. 220–228.

Chernenko, L.V. (2006), «Kontrol' u systemi upravlinnja debitors'koju zaborgovanistju», Ekonomika APK, No. 6, pp. 85–90.

Beck, V. (2016), «The effects of the implementation of value-based management», International Journal of Economic Sciences and Applied Research, No. 7 (2), pp. 153–165.

Brealey, R., Myers, S. and Allen, F. (2010), Principles of Corporate Finance: Finance, Insurance, and Real Estate, 10th ed., McGraw-Hill, Irwin, 968 p.

McTagart, J. and Gills, S. (2010), «Setting targets to maximize shareholder value», Strategy & Leadership, No. 2, pр. 18–21.

Miller, C. (2012), «Agricultural value chain finance strategy and design. Technical Note», International Fund for Agricultural Development, 46 p., available at: https://www.ifad.org/documents/10180/8d74b792-33e4-4f57-96b4-e348af035a3c

Riggs, W.W., Curtis, K.R. and Harris, T.R. (2015), Importance &Use of Enterprise Budgets in Agriculture Operations. Special Publications, 12 p., available at: https://www.unce.unr.edu/publications/files/ag/2005/sp0512.pdf

Van Horn, J.C. (1995), Financial Management and Policy, Pren-tice Hall, 556 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. 1. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Є.Брігхем ; пер. з англ. В.Біленький, А.Медвідь, С.Лазаренко та ін. ; за ред. О.Д. Василик, О.Д. Заруби. – Київ : Молодь, 1997. – 1000 с.
 2. 2. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М.Д. Білик // Фінанси України. – 2003. – № 12. – С. 24–37.
 3. 3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент : Т.1 / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2004. – 656 с.
 4. 4. Гудзь О.Є. Дебіторська та кредиторська заборгованість в системі управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств / О.Є. Гудзь // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 1–2. – С. 65–70.
 5. 5. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз : підручник / Г.І. Кіндрацька. – К. : Знання, 2008. – 487 с.
 6. 6. Лігоненко Л.О. Управління дебіторською заборгованістю підприємства : навч. посібник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Новікова // Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 275 с.
 7. 7. Таратута Л.В. Управління поточною дебіторською заборгованістю в умовах кризи / Л.В. Таратута // Сталий розвиток економіки : Всеукр. наук.-виробнич. журнал. – 2011. – № 4. – С. 220–228.
 8. 8. Черненко Л.В. Контроль у системі управління дебіторською заборгованістю / Л.В. Черненко // Економіка АПК. – 2006. – № 6. – С. 85–90.
 9. 9. Beck V. The effects of the implementation of value-based management / V.Beck // International Journal of Economic Sciences and Applied Research. – 
 10. 10. Brealey R. Principles of Corporate Finance: Finance, Insurance, and Real Estate / Richard Brealey, Stewart Myers, Franklin Allen, – 10th Edition. – Irwin : McGraw-Hill, 2010. – 968 p.
 11. 11. McTagart J. Setting targets to maximize shareholder value / J.McTaggart, S.Gills // Strategy & Leadership. – 2010. – № 2. – Pp. 18–21.
 12. 12. Miller C. Agricultural value chain finance strategy and design. Technical Note / C.Miller // International Fund for Agricultural Development. – 2012. – 46 p. – [Electronic resource]. – available at : https://www.ifad.org/documents/10180/8d74b792-33e4-4f57-96b4-e348af035a3c.
 13. 13. Riggs W.W. Importance &Use of Enterprise Budgets in Agriculture Operations. Special Publications / W.W. Riggs, K.R. Curtis, T.R. Harris. – 2015. – 12 p. – [Electronic resource]. – available at : https://www.unce.unr.edu/publications/files/ag/2005/sp0512.pdf
 14. 14. Van Horn J.C. Financial Management and Policy / J.C. Van Horn. – Prentice Hall, 1995. – 556 р
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.