DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-221-246

Бюджетний облік в Україні: новації ХХI ст.

Світлана Володимирівна Свірко, Максим Юрійович Самчик

Анотація


У досліджені розглянуто підсумки модернізації бюджетного обліку в Україні: опрацьовано її суб’єктно-об’єктне поле та причини у вигляді вихідних проблемних положень, сукупність визначених Стратегією модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі завдань, сформовано коротку характеристику національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, здійснено порівняння їх з існуючими вітчизняними обліковими підходами та міжнародною практикою, закріпленою у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для державного сектора, надано характеристику плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та його структурі, висвітлено оновлені позиції організації роботи облікових працівників у бюджетних установах. Зроблено висновки про значущість проведених заходів і висловлено пропозиції щодо подальшого реформування бюджетного обліку в контексті розвитку підсистеми управлінського обліку в цілому та обліку витрат зокрема.


Ключові слова


бюджетний облік; бухгалтерський облік у секторі загального державного управління; національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі; план рахунків; модернізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Lovins'ka, L.G., Svirko, S.V., Jefymenko, T.I., Kancurov, O.O. (2009), Buhgalters'kyj oblik ta vnutrishnij audyt v derzhavnomu sektori, in 3 parts, Finansovyj oblik u derzhavnomu sektori: mizhnarodnyj pidhid, part 1, in Kuzhel'nyj, M.V. (ed.), UASBA, Kyi'v, 479 p.

Drozd, I.K. and Chechulina, O.O. (2009), Buhgalters'kyj oblik ta vnutrishnij derzhavnyj audyt za mizhnarodnymy standartamy, in 3 parts, in Kuzhel'nyj, M.V. (ed.), Mizhnarodni standarty vnutrishn'ogo audytu derzhavnogo sektoru, part 1, UASBA, Kyi'v, 312 p.

Jefimenko, T.I., Lovins'ka, L.G., Svirko, S.V. and Levyc'ka, S.O. (2010), Informacijne zabezpechennja upravlinnja derzhavnymy finansamy, nauk.-prakt. vydannja, in 2 parts, in Jaroshenko, F.O. (ed.), Standartyzacija bjudzhetnogo obliku jak instrument modernizacii' derzhavnyj finansiv Ukrai'ny, part 1, Vol. I, DNNU «Akad. fin. upravlinnja», Kyi'v, 226 p.

Levic'ka, S.O. and Koshka, K.A. (2009), «Rezul'tativnіst' pershih etapіv rozvitku realіzacії strategії modernіzacії buhgalters'kogo oblіku v derzhavnomu sektorі», Vіsnik Nacіonal'nogo unіversitetu vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannja, No. 3 (47), pp. 379–387.

Sushko, N. and Gіzatulіna, L. (2012), «Reformuvannja sistemi buhgalters'kogo oblіku v derzhavnomu sektorі», Nezalezhnij auditor, No. 6, pp. 56–57.

Sushko, N.І. (2012), «Realіzacіja reform buhgalters'kogo oblіku v derzhavnomu sektorі», Derzhavnij buhgalter і auditor, No. 1, pp. 11–17.

Svіrko, S.V. and Farіon, A.І. (2012), «Sub’єkti і ob’єkti buhgalters'kogo oblіku v derzhavnomu sektorі Ukraїni v kontekstі chinnogo zakonodavstva», Nezalezhnij auditor, Naukovo-praktichne vidannja, part 2 (4), pp. 36–43.

Horunzhak, N.M. (2009), «Problemi uzgodzhennja zakonodavchoї bazi і naprjamki modernіzacії oblіku v bjudzhetnih ustanovah», Vіsnik Zhitomirs'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu, No. 2 (48), pp. 131–133.

Derzhavnij bjudzhet і bjudzhetna strategіja 2012–2014: stabіlіzacіja ta stalij rozvitok v umovah reformuvannja ekonomіki Ukraїni (2011), in 4 parts, in Jaroshenko, F.O. (ed.), Vol. 1, Stabіlіzacіja derzhavnih fіnansіv u kontekstі strategії reform, DNNU «Akad. fіn. upravlіnnja», Kyi'v, 920 p.

Derzhavnij bjudzhet і bjudzhetna strategіja 2012–2014: stabіlіzacіja ta stalij rozvitok v umovah reformuvannja ekonomіki Ukraїni (2011), in 4 parts, in Jaroshenko, F.O. (ed.), Vol. 2, Bjudzhetna strategіja і Derzhavnij bjudzhet 2012: zbalansovanіst', prozorіst', realіstichnіst', DNNU «Akad. fіn. upravlіnnja», Kyi'v, 882 p.

Lovіns'ka, L.G., Sushko, N.І. and Svіrko, S.V. (2013), Buhgalterskij oblіk і kontrol' derzhavnogo sektoru v umovah modernіzacії upravlіnnja derzhavnimi fіnansami, in 2 parts, in Lovins'ka, L.G. (ed.), Vol. 1, Reformuvannja buhgalters'kogo oblіku v derzhavnomu sektorі vіdpovіdno do mіzhnarodnih standartіv, DNNU «Akad. fіn. upravlіnnja», Kyi'v, 568 p.

Svіrko, S.V., Kondratjuk, І.O., Doroshenko, O.O. and Starchenko, N.M. (2012), Buhgalters'kij oblіk і kontrol' u kontekstі Bjudzhetnogo kodeksu Ukraїni, DNNU «Akad. fіn. Upravlіnnja», Kyi'v, 940 p.

Kabіnet Mіnіstrіv Ukraїni (2007), Pro zatverdzhennja Strategії modernіzacії sistemi buhgalters'kogo oblіku v derzhavnomu sektorі na 2007–2015 roki, Postanova, vіd 16 sіchnja, N 34, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-p/print1360051017911272

Derzhavnyi komіtet statistiki Ukraїni (2005), Pro zatverdzhennja Klasifіkacії іnstitucіjnih sektorіv ekonomіki Ukraїni, Nakaz, N 96, vіd 18 kvіtnja, available at: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0096202-05

Ministerstvo finansov (2001), Rukovodstvo po statistike gosudarstvennyh finansov 2001 goda, available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/rus/index.htm

Svirko, S.V. (2014), «Sovremennye tendencii razvitija bjudzhetnogo ucheta v Ukraine», Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet, No. 21 (315), ijun', Finansy i statistika, Moskva, pp. 53–66.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2010), Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny, vid 08 lypnja, N 2456-VI, available at: http://zakon.rada.gov.ua

Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny (2003), vid 16 sichnja, N 436-IV, available at: http://zakon.rada.gov.ua

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (1999), Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, Zakon Ukrai'ny, vid 16 lypnja, N 996-XIV, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

Mizhnarodni standarty buhgalters'kogo obliku dlja derzhavnogo sektoru, available at: http://www.minfin.gov.ua/document/81046/B4.pdf

NP(S)BODS, available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2013), Pro zatverdzhennja Planu rahunkiv buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori, Nakaz, vid 31 grudnja, N 1203, available at: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=389725&cat_id=363499&ctime=1387183247121


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік та внутрішній аудит в державному секторі : у 3 ч. / за заг. ред. М.В. Кужельного. – К. : УАСБА, 2009. – Ч.1 : Фінансовий облік у державному секторі: міжнародний підхід / Л.Г. Ловінська, С.В. Свірко, Т.І. Єфименко, О.О. Канцуров. – К., 2009. – 479 с.
 2.  
 3. Дрозд І.К. Бухгалтерський облік та внутрішній державний аудит за міжнародними стандартами : у 3 ч. / за заг. ред. М.В. Кужельного. – К. : УАСБА, 2009. – Ч. ІІ : Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту державного сектору / К.Дрозд, О.О. Чечуліна. – К., 2009. – 312 с.
 4. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами : у 2-х т. : наук.-практ. видання / за заг. ред. Ф.О. Ярошенка. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2010. – Т. 1 : Стандартизація бюджетного обліку як інструмент модернізації державний фінансів України / Т.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська, С.В. Свірко, С.О. Левицька та ін. – 2010. – 226 с.
 5. Левицька С.О. Результативність перших етапів розвитку реалізації стратегії модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі / С.О. Левицька, К.А. Кошка // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2009. – № 3 (47). – С. 379–387.
 6. Сушко Н. Реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі / Н.Сушко, Л.Гізатуліна // Незалежний аудитор. – 2012. – № 6. – С. 56–57.
 7. Сушко Н.І. Реалізація реформ бухгалтерського обліку в державному секторі // Державний бухгалтер і аудитор. – 2012. – № 1. – С. 11–17.
 8. Свірко С.В., Фаріон А.І. Суб’єкти і об’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного законодавства // Незалежний аудитор : Науково-практичне видання. – Вип. 2 (4). – 2012. – С. 36–43.
 9. Хорунжак Н.М. Проблеми узгодження законодавчої бази і напрямки модернізації обліку в бюджетних установах // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Вип. № 2 (48). – 2009. – С. 131–133.
 10. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : у 4 т. / ДННУ «Акад. фін. управління» ; за ред. Ф.О. Ярошенка. – К., 2011. – Т. 1 : Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ. – 2011. – 920 с.
 11. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : у 4 т. / ДННУ «Акад. фін. управління» ; за ред. Ф.О. Ярошенка. – К., 2011. – Т. 2 : Бюджетна стратегія і Державний бюджет 2012: збалансованість, прозорість, реалістичність. – 2011. – 882 с.
 12. Бухгалтерский облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами : у 2 т. / за ред. Л.Г. Ловинської. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т. 1 : Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко, С.В. Свірко та ін. – 2013. – 568 с.
 13. Свірко С.В. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навч. посібник / С.В. Свірко, І.О. Кондратюк, О.О. Дорошенко, Н.М. Старченко. – К. : ДННУ «Акад. фін. Управління», 2012. − 940 с.
 14. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.07 р. N 34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-п/print1360051017911272.
 15. Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України : Наказ Державного комітету статистики України № 96 від 18.04.05 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0096202-05.
 16. Руководство по статистике государственных финансов 2001 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/rus/index.htm.
 17. Свирко С.В. Современные тенденции развития бюджетного учета в Украине // Международный бухгалтерский учет. – № 21 (315). – 2014 (июнь). – М. : Финансы и статистика. – 2014. – С. 53–66.
 18. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 19. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 20. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України вiд 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
 21. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/document/81046/B4.pdf.
 22. НП(С)БОДС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023.
 23. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.13 № 1203 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=389725&cat_id=363499&ctime=1387183247121
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.