Багатоваріантність бухгалтерського обліку в міжнародних стандартах фінансової звітності

Victor Valeriiovych Ievdokymov, Sergiy Fedorovych Legenchyk

Анотація


Обґрунтовано необхідність проведення досліджень на основі використання позитивістської моделі наукового пізнання. Проаналізовано значення концептуальної основи в процесі здійснення бухгалтерського вибору. Розглянуто відмінності регулювання порядку здійснення бухгалтерського вибору в GAAP US та МСФЗ. Обґрунтовано роль і значення якісних характеристик фінансової звітності при здійсненні бухгалтерського вибору. Розкрито структуру якісних характеристик фінансової звітності та обмежень до них, згідно з Концептуальною основою для підготовки та представлення фінансової звітності. Проаналізовано співвідношення між реалізованими в GAAP US та IAS/IFRS правилами і альтернативами ведення бухгалтерського обліку. Обґрунтовано необхідність розгляду проблеми доцільності реалізації «правило-орієнтованої» чи «принципо-орієнтованої» моделі обліку в контексті концепції багатоваріантності. Обґрунтовано необхідність застосування інституційної теорії для вирішення проблематики бухгалтерського опортунізму, що виникає при використанні в міжнародних стандартах фінансової звітності концепції багатоваріантності бухгалтерського обліку.


Ключові слова


міжнародні стандарти фінансової звітності; концептуальна основа; багатоваріантність бухгалтерського обліку.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Solov'eva, O.V. (2004), MSFO i GAAP: uchet i otchetnost', ID FBK-PRESS, Moskva, 328 p.

International Financial Reporting Standards (2009), as issued at 1 January, IASB, London, 2855 p.

Alexander, D. and Nobes, C. (2007), Financial accounting: an international introduction, 3nd ed., Pearson Education Limited, Harlow, 478 p.

Davis-Friday, P. and Rueschhoff, N. (2001), «An analysis of the implications of the IASC comparability project for IAS adopters in the U.S.», Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, Vol. 8, pp. 43–61.

Epstein, B.J. and Mirza, A.A. (2003), Wiley IAS 2003: Interpretation and Application of International Accounting Standards, John Wiley & Sons, 952 р.

Foster, J.M. and Johnson, L.T. (2011), «Why does the FASB have a conceptual framework?», Understanding the Issues, August, pp. 1–3.

Godfrey, J., Hodgson, A. and Holmes, S. (2003), Accounting theory, 5th ed.,John Wiley & Sons Australia. Ltd., Milton, 762 p.

Holgate, P. and Buckley, E. (2009), «Accounting principles for non-executive directors», Cambridge University Press, Cambridge, 254 р.

Rich, J.C., Jones, J.P., Heitger, D.L., Mowen, M.M. and Hansen, D.R. (2010), Cornerstones of financial & managerial accounting – current trends update, South-Western Cengage Learning, Mason, 1372 р.

Solomons, D. (1983), «The political implications of accounting and accounting standard setting», Accounting and business research, Spring, pp. 107–118.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Соловьева О.В. МСФО и ГААП: учет и отчетность / О.В. Соловьева. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 328 с.
  2. International Financial Reporting Standards as issued at 1 January 2009. – London : IASB, 2009. – 2855 р.
  3. Alexander D. Financial accounting: an international introduction / David Alexander, Christopher Nobes. – Third edition. – Harlow : Pearson Education Limited, 2007. – 478 p.
  4. Davis-Friday P. An analysis of the implications of the IASC comparability project for IAS adopters in the U.S. / P. Davis-Friday, N.Rueschhoff // Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics. – 2001. – № 8. – P. 43–61.
  5. Epstein B.J. Wiley IAS 2003: Interpretation and Application of International Accounting Standards / Barry J. Epstein, Abbas Ali Mirza. – John Wiley & Sons, 2003. – 952 р.
  6. Foster J.M. Why does the FASB have a conceptual framework? / John M.(Neel) Foster, L.Todd Johnson // Understanding the Issues. – 2011. – August. – P. 1–3.
  7. Godfrey J. Accounting theory / J.Godfrey, A.Hodgson, S.Holmes. – 5th ed. – Milton : John Wiley & Sons Australia. Ltd. – 2003. – 762 p.
  8. Holgate P. Accounting principles for non-executive directors / Peter Holgate, Elizabeth Buckley. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 254 р.
  9. Rich J.C. Cornerstones of financial & managerial accounting – current trends update / J.S. Rich, J.P. Jones, D.L. Heitger, M.M. Mowen, D.R. Hansen. – Mason : South-Western Cengage Learning, 2010. – 1372 р.
  10. Solomons D. The political implications of accounting and accounting standard setting / David Solomons // Accounting and business research. – 1983. – Spring. – P. 107–118.
DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-25-35

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.