DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-3-14

Ідентифікація об’єктів соціальної складової звітності сталого розвитку

Тетяна Василівна Барановська, Анатолій Петрович Дикий, Олена Миколаївна Баришнікова

Анотація


Досліджено питання соціальної складової звітності зі сталого розвитку. Розглянуто, які питання розкривають соціальні аспекти бізнесу. На підставі проаналізованих підходів науковців до ролі соціальної звітності в розвитку діяльності підприємства та значення для удосконалення бухгалтерського обліку побудовано алгоритм формування звітності зі сталого розвитку за обліковими даними. Проаналізовано компоненти соціальної складової сталого розвитку та ідентифіковано проблемні питання облікового забезпечення звітності зі сталого розвитку, що вимагають вирішення з метою формування достовірних показників нефінансових звітів. Проведено класифікацію витрат соціальної діяльності, з поділом їх за об’єктами бухгалтерського обліку.


Ключові слова


сталий розвиток; звітність сталого розвитку; соціальна складова; облікове забезпечення; витрати соціальної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Mikulska, T. and Michalczuk, G. (2014), «Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa», Zeszyty Naukowe Uniwersytetu zczecińskiego. Finanse, RynkiFinansowe, Ubezpieczenia, No. 69, pp. 209–219.

Bezverhyj, K.V. (2015), «Zvitnist' pro rezul'taty social'noi' dijal'nosti pidpryjemstva», BIZNES-INFORM, No. 8, pp. 165–174.

Bezverhyj, K.V. (2015), «Social'na zvitnist' sub’jektiv gospodarjuvannja v umovah stalogo rozvytku», Finansy, oblik i audyt, Vol. 1, pp. 170–185.

Gerasymenko, O. (2012), «Social'nyj oblik ta nefinansova zvitnist' jak instrumenty realizacii' social'noi' vidpovidal'nosti», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, EKONOMIKA, No. 137, pp. 39–43.

Grycyshen, D.O. (2015), Buhgalters'kyj oblik v systemi upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju promyslovyh pidpryjemstv, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 540 p.

Derun, I.A. (2015), «Korporatyvna social'na zvitnist' jak dodatok do finansovoi' zvitnosti», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa

Shevchenka, Ekonomika, Vol. No. 10 (175), pp. 10–16.

Zhyglej, I.V. (2010), Buhgalters'kyj oblik social'no vidpovidal'noi' dijal'nostisub’jektiv gospodarjuvannja: neobhidnist' ta orijentyry rozvytku, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 496 p.

Kraevskij, V.N., Social'nyj uchet: problemy i perspektivy razvitija, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-uchet-problemy-i-perspektivy-razvitiya.

«Zvitnist' z KSV: nova dyrektyva JeS. Integrovana zvitnist' ta GRI G4 rik potomu», KSV snidanok, available at: http://csr-ukraine.org/article/ksv-snidanok-zvitnist'-z-ksv-nova-dyr/

Levyc'ka, S.O. (2014), «Social'na skladova pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti jak ob’jekt obliku», Naukovi zapysky Nacional'nogo universytetu «Ostroz'ka akademija», Ekonomika, zb-k nauk. prac', in Pasichnyk, I.D. and Dem’janchuk, O.I. (ed.), Vyd-vo Nacional'nogo universytetu «Ostroz'ka akademija», Ostrog, Vol. 26, pp. 114–118.

Moskaljuk, G.O., Nefinansova zvitnist' u realizacii' koncepcii' stalogo rozvytku v Ukrai'ni, available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2990/3/Nefinansova%20zvitnist'%20u%20realizacii'%20koncepcii'%20stalogo%20rozvytku%20v%20Ukrai'ni.pdf.

Rukovodstvo po otchetnosti v oblasti ustojchivogo razvitija G4, available at: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-One.pdf.

Rukovodstvo po otchetnosti v oblasti ustojchivogo razvitija G4. Instrukcija po primeneniju, available at: https://www.globalreporting.org /resourcelibrary/ Russian-G4-Part-Two.pdf.

Solovej, T.N. (2013), «Social'nyj i finansovyj uchet v uslovijah izmenenija jekonomicheskoj sredy», Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPbGPU, Jekonomicheskie nauki, No. 6–1 (185),С. 202–205.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Mikulska T. Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / T.Mikulska, G.Michalczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu zczecińskiego. Finanse, RynkiFinansowe, Ubezpieczenia. – nr 69. – 2014. – S. 209–219.
 2. Безверхий К.В. Звітність про результати соціальної діяльності підприємства / К.В. Безверхий // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2015. – № 8. – С. 165–174.
 3.  Безверхий К.В. Соціальна звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку / К.В. Безверхий // Фінанси, облік і аудит. – 2015. – Вип. 1. – С. 170–185.
 4. Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності / О. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ЕКОНОМІКА. – 2012. № 137. – С. 39–43.
 5. Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств : монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 540 с.
 6. Дерун І.А. Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності / І.А. Дерун // Вісник Київського національного університету iмені Тараса Шевченка. Економiка. – 2015. – Вип. № 10 (175). – С. 10–16.
 7. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку : монографія / І.В. Жиглей. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 496 с.
 8. Краевский В.Н. Социальный учет: проблемы и перспективы развития / В.Н. Краевский / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-uchet-problemy-i-perspektivy-razvitiya.
 9. КСВ сніданок «Звітність з КСВ: нова директива ЄС. Інтегрована звітність та GRI G4 рік потому» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://csr-ukraine.org/article/ксв-сніданок-звітність-з-ксв-нова-дир/.
 10. Левицька С.О. Соціальна складова підприємницької діяльності як об’єкт обліку / С.О. Левицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : «Економіка» : зб-к наук. праць / ред. кол. :І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2014. – Вип. 26. – С. 114–118.
 11. Москалюк Г.О. Нефінансова звітність у реалізації концепції сталого розвитку в Україні / Г.О. Москалюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/2990/3/Нефінансова%20звітність%20у%20реалізації%20концепції%20сталого%20розвитку%20в%20Україні.pdf.
 12. Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4 / [Електронний ресурс]. – Режим доступа : https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-One.pdf.
 13. Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4. Инструкция по применению / [Електронний ресурс]. – Режим доступа : https://www.globalreporting.org /resourcelibrary/ Russian-G4-Part-Two.pdf.
 14. Соловей Т.Н. Социальный и финансовый учет в условиях изменения экономической среды / Т.Н. Соловей // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2013. – № 6–1 (185). – С. 202–205.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.