DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-247-259

Методологія бухгалтерського обліку сталого розвитку

Олег Григорійович Сокіл

Анотація


Сучасні виклики теорії і методології бухгалтерського обліку реалізуються за допомогою формування і впровадження нових концепцій, призначення яких полягає у задоволенні потреб користувачів у стандартній та унікальній інформації. Розроблення методології бухгалтерського обліку сталого розвитку є ключовим аспектом менеджменту господарюючого суб’єкта. Метою статті є формування методологічних основ бухгалтерського обліку сталого розвитку та визначення його цілей, задач, об’єкту, предмету, методів, функцій та ключових аспектів.

Автором проаналізовано теоретичні основи визначення та розглянуто складові традиційної методології бухгалтерського обліку. У статті запропоновано узагальнену структурну схему методології бухгалтерського обліку сталого розвитку. Систематизовано комплекс методів та принципів бухгалтерського обліку сталого розвитку за регламентованими та нестандартними положеннями. Обґрунтовано нову систему теоретико-методологічних положень бухгалтерського обліку сталого розвитку в розрізі визначення його цілі, задачі, предмета, об’єкта, методів, функцій та ключових аспектів.


Ключові слова


бухгалтерський облік; сталий розвиток; методологія; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


«Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ny» (1999), zakon Ukrai'ny, vid 16 lypnja, N 996-XIV, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/99614

Gogol', T.A. (2010), «Metodologija buhgalters'kogo obliku jak naprjamok naukovyh doslidzhen' v innovacijnij ekonomici», Galuzeva, mizhgaluzeva ta regional'na ekonomika. Vcheni zapysky, No. 14, pp. 84–91.

Zhuk, V.M. (2009), «Teoretychni aspekty Koncepcii' rozvytku buhgalters'kogo obliku v agrarnomu sektori ekonomiky Ukrai'ny», Oblik i finansy APK, No. 1, pp. 17–25.

Ivanova, L.B. (2011), «Osnovni zavdannja buhgalters'kogo obliku v antykryzovomu upravlinni sub’jekta real'nogo sektora ekonomiky», Ekonomika i region, No. 4 (31), pp. 198–202.

Kindrac'ka, L.M. (2007), «Upravlins'kyj aspekt buhgalters'kogo obliku v Ukrai'ni», Tezy dopovidej naukovo-praktychnoi' konferencii' «Oblikovo-analitychne zabezpechennja systemy menedzhmentu pidpryjemstva», 90 p.

Korjagin, M.V. and Kucyk, P.O. (2015), Konceptual'nyj rozvytok metodologii' buhgalters'kogo obliku, monografija, LKA, L'viv, 239 p.

Kuz'myns'kyj, Ju.A. (2006), «Metodologija buhgalters'kogo obliku v konteksti reformuvannja», Finansy Ukrai'ny, No. 8, 59 p.

Legenchuk, S.F. (2012), «Rozvytok buhgalters'kogo obliku na osnovi koncepcii' metodologichnogo anarhizmu P.Fejerabenda: PRO ET CONTRA», Ekonomika: realii' chasu, No. 2 (3), pp. 88–91.

Lovins'ka, L.G. (2006), Ocinka v buhgalters'komu obliku, monografija, KNEU, Kyi'v, 256 p.

Maljuga, N.M. (2003), Naukovi doslidzhennja v buhgalters'komu obliku, in Butynec, F.F. (ed.), PP «Ruta», Zhytomyr, 476 p.

Marenych, T.G. (2009), «Sutnist' buhgalters'kogo obliku jak systemy ekonomichnogo reguljuvannja», Buhgalters'kyj oblik i audyt, No. 2, pp. 21–26.

Palij, V.F. and Sokolov, Ja.V. (1981), ASU i problemy teorii buhgalterskogo ucheta, Finansy i statistika, Moskva, 224 p.

Pravdjuk, N.L. (2007), «Informacijna rol' finansovogo obliku dlja sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv», Oblik i finansy APK, No. 11–12, pp. 185–188

Pushkar, M.S. (2002), Filosofija obliku, monografija, Kart-blansh, Ternopil', 156 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України: закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Гоголь Т.А. Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці // Галузева, міжгалузева та регіональна економіка. Вчені записки. — 2010. — №14. — с. 84-91.
 3. Жук В.М. Теоретичні аспекти Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України / В. М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 1. – С.17-25.
 4. Іванова Л.Б. Основні завдання бухгалтерського обліку в антикризовому управлінні суб’єкта реального сектора економіки. Економіка і регіон. — 2011. — № 4(31) — с. 198-202.
 5. Кіндрацька Л.М. Управлінський аспект бухгалтерського обліку в Україні / Л. М. Кіндрацька // Тези доповідей науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства". — 2007 – С. 90.
 6. Корягін М.В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку [Текст] : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2015. – 239 с.
 7. Кузьминський Ю.А. Методологія бухгалтерського обліку в контексті реформування / Ю. А. Кузьминський // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 59.
 8. Легенчук С.Ф. Розвиток бухгалтерського обліку на основі концепції методологічного анархізму П. Фейерабенда: PRO ET CONTRA / С. Ф. Легенчук // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 2 (3). – С. 88-91.
 9. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : [монографія] / Л. Г. Ловінська. – К. : КНЕУ, 2006. – 256 с.
 10. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : навч. посіб. / Н. М. Малюга ; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП "Рута", 2003. – 476 с.
 11. Маренич Т.Г. Сутність бухгалтерського обліку як системи економічного регулювання / Т. Г. Маренич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 2. – С. 21-26.
 12. Палий В.Ф. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета / В. Ф. Палий, Я. В. Соколов. – М. : Изд-во “Финансы и статистика”, 1981. – 224 с.
 13. Правдюк Н.Л. Інформаційна роль фінансового обліку для сільськогосподарських підприємств / Н. Л. Правдюк // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 11-12. – С. 185-188.
 14. Пушкар М.С. Філософія обліку : моногр. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 156 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.