DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-95-123

Розвиток бухгалтерської звітності як основи інформаційного забезпечення управління транспортними послугами

Оксана Вікторівна Олійник, Ігор Віталійович Клименко

Анотація


У даному дослідженні було розроблено пакет внутрішньої управлінської звітності в розрізі окремих бізнес-процесів та елементів витрат. До даного пакету увійшли форми звітності: про формування та використання транспортного парку автотранспортного підприємства, звіту про стан розрахунків за операціями фінансового та оперативного лізингу, про стан бізнес-процесу «Навантажувальні роботи», про матеріальні витрати бізнес-процесів «Перевезення вантажу» та «Забезпечення паливо-мастильними матеріалами», про витрати на оплату праці та соціальні заходи (ЄСВ) бізнес-процесів «Перевезення вантажу» та «Забезпечення паливо-мастильними матеріалами», про експлуатаційні витрати бізнес-процесів «Перевезення вантажу» та «Забезпечення паливо-мастильними матеріалами», про стан бізнес-процес «технічне обслуговування». В межах кожного звіту розроблено порядок формування їх показників на основі розроблених організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку автотранспортних послуг та системи калькулювання їх собівартості.
 

Ключові слова


бухгалтерський облік; звітність; інформаційне забезпечення; лізинг; транспортні послуги; калькулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Balajan, B.T., «Problemy konvergencii finansovoj otchetnosti lizingovyh operacij v Respublike Armenija», Izvestija agrarnoj nauki, Vol. 9, No. 4, pp. 133–135.

Gerasimenko, O.S. (2007), Metodika skladannja konsolіdovanoї fіnansovoї zvіtnostі ta analіz efektivnostі dіjal'nostі dochіrnіh pіdpriєmstv, avtoref. dis... kand. ekon. nauk, 08.00.09, Kiїv. nac. ekon. un-t іm. V.Get'mana, Kiїv, 19 p.

Gorislavec, N.A. (2004), «Lizingovye operacii: uchet u lizingodatelja i lizingopoluchatelja», Finansovaja gazeta, Moskva, No. 25.

Gracheva, N.N. (2011), «Povyshenie jeffektivnosti analiza i otchetnoj informacii o lizinge», Vestnik Instituta Druzhby narodov Kavkaza «Teorija jekonomiki i upravlenija narodnym hozjajstvom», Stavropol', No. 1.

Doholjan, S.V. and Gadzhigishiev, H.G. (2008), «Metodicheskoe obespechenie jekspertizy i otbora lizingovyh proektov dlja promyshlennyh predprijatij», Regional'nye problemy preobrazovanija jekonomiki, No. 2, pp. 76–81.

Kovbych, T.M. (2009), Audyt zvitnosti pro finansovi rezul'taty: organizacija ta metodyka, avtoref. dys... kand. ekon. nauk, 08.00.09, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu, Derzhkomstat Ukrai'ny, 22 p.

Kostenko, E.A. (2011), «Raskrytie informacii v buhgalterskoj otchetnosti lizingovyh kompanij», Buhgalterskij uchet, No. 9, pp. 100–112.

Kudric'kij, B.V. (2007), Metodichnі ta organіzacіjnі aspekti auditu fіnansovoї zvіtnostі v umovah suchasnih іnformacіjnih tehnologіj, avtoref. dis... kand. ekon. nauk, 08.00.09, Kiїv. nac. ekon. un-t іm. V.Get'mana, Kiїv, 18 p.

Kuznecova, S.A. (2009), Sinergіja oblіkovoї іnformacії v upravlіnnі dіjal'nіstju sub’єktіv gospodarjuvannja, avtoref. dis...d-ra ekon. nauk, 08.00.09, Kiїv. nac. ekon. un-t іm. V.Get'mana, Kiїv, 35 p.

Loboda, N.O. (2009), «Oblіkovo-analіtichne zabezpechennja lіzingovih operacіj v APK Ukraїni (teoretiko-metodologіchnі aspekti)», Oblіk, analіz і kontrol' v sistemі upravlіnnja pіdpriєmstvom, teorіja і praktika, materіali ІІІ Vseukraїns'koї nauk.-prakt. konf., vid 19–21 chervnja, in Gerasimchuk, Z.V. (ed.), RVV Luc'kogo nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu, Luc'k, pp. 156–161.

Luchko, M.R. (2008), Konsolіdovana fіnansova zvіtnіst': sistemnij pіdhіd do pobudovi ta rozvitku, avtoref. dis... d-ra ekon. nauk, 08.00.09, Kiїv. nac. ekon. un-t іm. V.Get'mana, Kiїv, 29 p.

Nishenko, L.P. (2008), Garmonіzacіja buhgalters'kogo oblіku ta fіnansovoї zvіtnostі Ukraїni z mіzhnarodnimi standartami, avtoref. dis... kand. ekon. nauk, 08.00.09, Kiїv. nac. un-t іm. T.Shevchenka, Kiїv, 20 p.

Novodvorskij, V.D. and Sladkova, S.A. (2005), «Publichnaja buhgalterskaja otchetnost' – instrument rynochnyh otnoshenij», Sovremennyj buhuchet, No. 11.

Nochovna, Ju.O. (2009), Organizacija upravlins'kogo obliku na hlibopekarnyh pidpryjemstvah spozhyvchoi' kooperacii', avtoref. dys... kand. ekon. nauk, 08.00.09, Odes. derzh. ekon. un-t, Odesa, 19 p.

Onyshhenko, V.P. (2008), Metodyka ta organizacija konsolidovanoi' finansovoi' zvitnosti, avtoref. dys... kand. ekon. nauk, 08.00.09, Kyi'v. nac. un-t im. T.Shevchenka, Kiїv, 21 p.

Semenyshena, N.V. (2008), Komunikatyvna ta informacijno-analitychna funkcii' buhgalters'koi' zvitnosti sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, avtoref. dys... kand. ekon. nauk, 08.00.09, Nac. nauk. centr «In-t agrar. Ekonomiky» UAAN, Kiїv, 21 p.

Sidel'nikova, L.B. and Nazarjan, E.N. (2003), Buhgalterskij uchet lizingovyh operacіj, ITK «Dashkov i K0», Moskva, 168 p.

Sobol', G.O. (2008), Organizacija i metodyka upravlins'kogo obliku vytrat, avtoref. dys... kand. ekon. nauk, 08.00.09, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu, Derzhkomstat Ukrai'ny, Kiїv, 22 p.

Solodskih, D.G. (2009), «Organizacija uchetnoj sistemy v lizingovyh kompanіjah», Povolzhskij gumanitarnyj zhurnal, available at: http://journal.seun.ru

Sushko, D.S. (2008), Audyt buhgalters'kogo balansu: teorija i metodyka, avtoref. dys... kand. ekon. nauk, 08.00.09, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu, Derzhkomstat Ukrai'ny, Kiїv, 20 p.

Tluchkevych, N.V. (2007), Organizacija upravlins'kogo obliku v sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstvah, avtoref. dys... kand. ekon. nauk, 08.00.09, Nac. nauk. centr «In-t agrar. Ekonomiky» UAAN, Kiїv, 20 p.

Homuljak, T.I. (2008), Oblik i audyt lizyngovyh operacij, dys. na zdob. nauk. st. kand. ekon. nauk, 08.00.09 – buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), Ternopil's'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet, Ternopil', 22 p.

Chernoguzova, Y.G. (2013), «Upravlencheskyj uchёt lyzyngovыh operacyj kak vazhnejshaja sostavljajushhaja ynformacyonnoj bazы systemы vnutrennego kontrolja v lyzyngovыh organyzacyjah», Эkonomyka y predprynymatel'stvo, No. 10 (39), pp. 556–562.

Shperber, Y.R. (2005), «Osobennosty buhgalterskogo ucheta y nalogooblozhenyja lyzyngovoj dejatel'nosty», Vse dlja buhgaltera, Fynansы y kredyt, Moskva, No. 14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Балаян Б.Т. Проблемы конвергенции финансовой отчетности лизинговых операций в Республике Армения / Б.Т. Балаян // Известия аграрной науки. – Том 9. – № 4. – С. 133–135.
 2. Герасименко О.С. Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочірніх підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / О.С. Герасименко / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2007. – 19 с.
 3. Гориславец Н.А. Лизинговые операции: учет у лизингодателя и лизингополучателя / Н.А. Гориславец // Финансовая газета. – М., 2004, № 25.
 4. Грачева Н.Н. Повышение эффективности анализа и отчетной информации о лизинге / Н.Н. Грачева // Вестник Института Дружбы народов Кавказа «Теория экономики и управления народным хозяйством». – Ставрополь, 2011. – № 1.
 5. Дохолян С.В. Методическое обеспечение экспертизы и отбора лизинговых проектов для промышленных предприятий / С.В. Дохолян, Х.Г. Гаджигишиев // Региональные проблемы преобразования экономики. – № 2. – 2008. – С. 76–81.
 6. Ковбич Т.М. Аудит звітності про фінансові результати: організація та методика : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Т.М. Ковбич / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2009. – 22 с.
 7. Костенко Е.А. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности лизинговых компаний / Е.А. Костенко // Бухгалтерский учет. – 2011. – № 9. – С. 100–112.
 8. Кудрицький Б.В. Методичні та організаційні аспекти аудиту фінансової звітності в умовах сучасних інформаційних технологій : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Б.В. Кудрицький / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2007. – 18 с.
 9. Кузнецова С.А. Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.09 / С.А. Кузнецова / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2009. – 35 с.
 10. Лобода Н.О. Обліково-аналітичне забезпечення лізингових операцій в АПК України (теоретико-методологічні аспекти) / Н.О. Лобода // Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством: теорія і практика : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. 19-21 червня 2009 р. / за ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2009. – С. 156–161.
 11. Лучко М.Р. Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.09 / М.Р. Лучко /ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2008. – 29 с.
 12. Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Л.П. Нишенко / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 20 с.
 13. Новодворский В.Д. Публичная бухгалтерская отчетность – инструмент рыночных отношений / В.Д. Новодворский, С.А. Сладкова // Современный бухучет, 2005, № 11.
 14. Ночовна Ю.О. Організація управлінського обліку на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ю.О. Ночовна / Одес. держ. екон. ун-т. – О., 2009. – 19 с.
 15. Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / В.П. Онищенко / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 21 с.
 16. Семенишена Н.В. Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н.В. Семенишена / Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки» УААН. – К., 2008. – 21 с.
 17. Сидельникова Л.Б. Бухгалтерский учет лизинговых операцій / Л.Б. Сидельникова, Е.Н. Назарян – М. : ИТК «Дашков и К0», 2003. – 168 с.
 18. Соболь Г.О. Організація і методика управлінського обліку витрат : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Г.О. Соболь / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2008. – 22 с.
 19. Солодских Д.Г. Организация учетной системы в лизинговых компаніях / Д.Г. Солодских / Поволжский гуманитарный журнал. – 2009. – Режим доступа : http://journal.seun.ru.
 20. Сушко Д.С. Аудит бухгалтерського балансу: теорія і методика : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Д.С. Сушко / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2008. – 20 с.
 21. Тлучкевич Н.В. Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н.В. Тлучкевич / Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки» УААН. – К., 2007. – 20 с.
 22. Хомуляк Т.І. Облік і аудит лізингових операцій : дис. на здоб. наук. ст. канд. екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Т.ІХомуляк. – Тернопільський національний економічний університет : Тернопіль, 2008. – 22 с.
 23. Черногузова И.Г. Управленческий учёт лизинговых операций как важнейшая составляющая информационной базы системы внутреннего контроля в лизинговых организациях / И.Г. Черногузова // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 10 (39). – С. 556–562.
 24. Шпербер И.Р. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения лизинговой деятельности / И.Р. Шпербер // Все для бухгалтера. – М. : Финансы и кредит, 2005. – № 14.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.