DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-207-220

Організаційний механізм реалізації стратегії розвитку фінансового потенціалу туристичного підприємства

Ірина Василівна Саух

Анотація


Робота присвячена питанню реалізації стратегії підприємством як сукупності заходів, спрямованих на її виконання, що враховують послідовне виконання стратегії, створення комунікацій, розподіл обов’язків між виконавцями стратегічного плану та формування системи стратегічного контролю. Метою статті є дослідження науково-методичних підходів до реалізації стратегії підприємства та формування організаційного механізму такої реалізації в контексті розвитку фінансового потенціалу туристичного підприємства, побудованого на основі використання системного підходу та концепції стратегічних змін. Обґрунтовано, що для туристичних підприємств є неможливим існування однозначного типового варіанту реалізації стратегії розвитку фінансового потенціалу, оскільки процес реалізації є неформалізованим, творчим, а вплив специфіки підприємства – значним. Під організаційним механізмом реалізації стратегії розвитку фінансового потенціалу в дослідженні визначено сукупність рівнів, етапів, інструментів, методів здійснення організаційних змін, системне застосування яких сприятиме розвитку фінансового потенціалу підприємства. В результаті оцінки традиційного та ситуаційного методичних підходів до формалізації та реалізації стратегії сформовано структуру організаційного механізму реалізації стратегії, побудованого на основі використання концепції стратегічних змін та органічного взаємозв’язку цільової, суб’єктно-об’єктної (забезпечувальна дія) та процесної (регулятивна дія) підсистем запропонованого механізму. Запровадження сформованого автором механізму сприятиме вибору та реалізації стратегії, спрямованої на розвиток фінансового потенціалу підприємства в цілому та його окремих структурних складових. Для полегшення координації дій суб’єктів реалізації стратегії запропоновано для використання на практиці форму оперограми здійснення стратегічного аналізу при реалізації стратегії розвитку фінансового потенціалу підприємства, що сприятиме оптимізації тривалості аналітичних робіт та ефективному розподілу ресурсів

Ключові слова


організаційний механізм; фінансовий потенціал; реалізація стратегії; туристичне підприємство; оперограма

Повний текст:

PDF

Посилання


Akmaeva, R.I. (2009), Strategicheskij menedzhment, Izd. dom «Astrahanskij universitet», Astrahan', 200 p.

Analoui, F. (2005), Strategicheskij menedzhment malyh i srednih predprijatij, Translated from English, JuNITI-DANA, Moskva, 400 p.

Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie, Translated from English, Jekonomika, Moskva, 519 p.

Arutjunova, D. (2010), Strategicheskij menedzhment, TTI JuFU, Taganrog, 122 p.

Druker, P. (1992), Rynok: kak vyjti v lidery. Praktika i principy, Translated from English, Buk Chember Interneshnl, Moskva, Sankt-Peterburg.

Koh, R. (2003), Strategija: kak sozdavat' i ispol'zovat' jeffektivnuju strategіju, Translated from English, Piter, Sankt-Peterburg.

Martynov, A.V., «Razrabotka strategii predprijatija», available at: http://www.cfin.ru/management/strategy/martynov.shtml

Plaskova, N.S. (2007), Teorija i praktika strategicheskogo jekonomicheskogo analiza rezul'tativnosti biznesa, MAKS-PRE, Moskva, 368 p.

Fathutdinov, R. (1998), Strategicheskij menedzhment, 2nd ed., dop., ZAO «Biznes- shkola» «Intel-Sintez», Moskva, 386 p.

Noble, C. (1999), «Building the strategy implementation network», Business Horizons, No. 42 (6), pр. 19–28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Р.И. Акмаева. – Астрахань : Изд. дом «Астраханский университет», 2009. – 200 с.
  2. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий : учебник / Ф.Аналоуи ; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 400 с.
  3. Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф ; пер. с англ. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.
  4. Арутюнова Д. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Д.Арутюнова. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2010. – 122 с.
  5. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / П.Друкер ; пер. с англ. – М.; СПб. : Бук Чембер Интернешнл, 1992.
  6. Кох Р. Стратегия: как создавать и использовать эффективную стратегію / Р.Кох ; пер. с англ. – СПб : Питер, 2003.
  7. Мартынов А.В. Разработка стратегии предприятия / А.В.Мартынов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/management/strategy/martynov.shtml.
  8. Пласкова Н.С. Теория и практика стратегического экономического анализа результативности бизнеса : монография / Н.С. Пласкова. – М. : МАКС-ПРЕ, 2007. – 368 с.
  9. Фатхутдинов Р. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / Р.Фатхутдинов. – 2-е изд., доп. – М. : ЗАО «Бизнес- школа» «Интел-Синтез», 1998. – 386 с.
  10. Noble C. Building the strategy implementation network / C.Noble // Business Horizons. – 1999. – No. 42 (6). – Pр. 19–28.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.