DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-260-280

Професійне судження бухгалтера як основа інноваційного розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення управління

Т. О. Тарасова

Анотація


Найбільш значущою і активно досліджуваною бухгалтерською інновацією є професійне судження фахівця, у складі теорії і методології обліку, що постає одним із першочергових завдань та вимагає вирішення. Запропоновано модель професійного судження, як продукту інтелектуальної діяльності, згідно з якою професійне судження розглядається як процес перетворення інтелектуального потенціалу (сформованої компетенції фахівця) на інноваційне рішення. Така облікова інновація запроваджується до системи управління за логічною схемою: генерація управлінського рішення®аналіз управлінського рішення®комерційне використання управлінського рішення. З метою вироблення критеріїв, що характеризують якість професійного судження бухгалтера, а також ступеня їх пріоритетності під час підбору професіоналів, запропоновано методику оцінки професійного судження фахівця з обліку, що передбачає визначення кількісних і якісних критеріїв їх професійної придатності на основі визначення рангу їх пріоритетності. Запропонований методологічний підхід щодо оцінки професійного судження може бути використаний в системі кадрового менеджменту рекрутських агенцій, що на замовлення роботодавців здійснюють підбір висококваліфікованих кадрів для здійснення керуючих обліково-аналітичних функцій у структурних підрозділах великих торговельних мереж. Система оцінки Федерації Сертифікованих професійних бухгалтерів вимагає доопрацювання, тому вважаємо за доцільне додати до вже існуючої системи традиційного оцінювання-тестування запропоновану методику, що дозволить формувати рейтинг обізнаних на бухгалтерській справі фахівців та підвищувати їх фахову вмотивованість

Ключові слова


професійне судження; продукт інтелектуальної діяльності; критерії оцінки професійного судження

Повний текст:

PDF

Посилання


Profesii' pracivnykiv, shho je zagal'nymy dlja vsih vydiv ekonomichnoi' dijal'nosti» (2004), Dovidnyk kvalifikacijnyh harakterystyk profesij pracivnykiv, Vol. 1, nakaz vid 29 grudnja, N 336, Ministerstvo praci ta soc. polityky Ukrai'ny, available at: http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8453/8454/468491/

Zhuk, V.M. (2015), «Instytucional'na teorija buhgalters'kogo obliku: vidpovid' na vyklyky suchasnosti», Buhgalters'kyj oblik i audyt, No. 8–9, pp. 14–23.

Zhuk, V.M. (2012), «Poglyblennja sutnosti predmeta buhgalters'kogo obliku», Oblik i finansy APK, No. 1, pp. 16–23.

«Kodeks etyky profesijnyh buhgalteriv», available at: www.minfin.gov.ua/document/81073/D6.pdf

Korobova, N.M., «Profesijne sudzhennja buhgaltera ta jogo misce v organizacii' obliku na sil's'kogospodars'komu pidpryjemstvi», Oblik i finansy APK: buhgalters'kyj portal, available at: http://magazine.faaf.org.ua/profesiyne-sudzhennya-buhgaltera-ta-yogo-misce-v-organizacii-obliku-na-silskogospodarskomu-pidpriemstvi.html

Petruk, O.M. (2005), Garmonizacija nacional'nyh system buhgalters'kogo obliku, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 420 p.

Pushkar, M.S. (2006), Kreatyvnyj oblik (stvorennja informacii' dlja menedzheriv), monografija, Kart-blansh, Ternopil', 334 p.

Satalkina, E.V. and Askol'skaja, E.A. (2011), «Primenenie statisticheskih metodov dlja formirovanija ocenki stepeni doverija k professional'nomu suzhdeniju buhgaltera», Finansy i biznes, No. 4, pp. 223–233.

Synycja, T.V. (2013), «Neobhidnist' ta jmovirni ryzyky zastosuvannja profesijnogo sudzhennja buhgaltera v oblikovij praktyci», Zbirnyk nauk. prac' HNPU im. G.S. Skovorody «Ekonomika», Vol. 13, pp. 208–2012.

Storozhuk, T.M. (2013), «Proces formuvannja profesijnogo sudzhennja buhgaltera», Oblik i finansy, No. 4 (62), pp. 75–78.

Storozhuk, T.M. and Nemyrovs'ka, O.A. (2014), «Neobhidnist' zastosuvannja profesijnogo sudzhennja buhgaltera», Visnyk Chernigivs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, No. 1 (72), pp. 299–304.

Tkachuk, S.V. and Stahurs'ka, S.A. (2015), «Intelektual'na dijal'nist' u konteksti podvijnoi' pryrody intelektual'noi' vlasnosti», Naukovi praci NUHT, Vol. 21, No. 5, pp. 82–90.

Juhymenko-Nazaruk, I.A. (2014), «Osoblyvosti zastosuvannja profesijnogo sudzhennja buhgaltera v umovah formuvannja oblikovoi' polityky pidpryjemstva: instytucijnyj aspekt», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Vol. 2 (29), pp. 195–206.

Janchev, A.V. (2015), Elektronnyj dokumentoobig: metodologija ta organizacija, monografija, HDUHT, Harkiv, 289 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вип. 1 : «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» : наказ Міністерства праці та соц. політики України від 29.12.2004 року. – № 336 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8453/8454/468491/.
 2. Жук В.М. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку: відповідь на виклики сучасності / В.М. Жук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 8–9. – С. 14–23.
 3. Жук В.М. Поглиблення сутності предмета бухгалтерського обліку / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 1. – С. 16–23.
 4. Кодекс етики професійних бухгалтерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua/document/81073/D6.pdf.
 5. Коробова Н.М. Професійне судження бухгалтера та його місце в організації обліку на сільськогосподарському підприємстві / Н.М. Коробова // Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/profesiyne-sudzhennya-buhgaltera-ta-yogo-misce-v-organizacii-obliku-na-silskogospodarskomu-pidpriemstvi.html.
 6. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420 с.
 7. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.
 8. Саталкина Е.В. Применение статистических методов для формирования оценки степени доверия к профессиональному суждению бухгалтера / Е.В. Саталкина, Е.А. Аскольская // Финансы и бизнес, 2011. – № 4. – С. 223–233.
 9. Синиця Т.В. Необхідність та ймовірні ризики застосування професійного судження бухгалтера в обліковій практиці / Т.В. Синиця // Збірник наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Економіка». – 2013. – Вип. 13. – С. 208–2012.
 10. Сторожук Т.М. Процес формування професійного судження бухгалтера / Т.М. Сторожук // Облік і фінанси. – 2013. – № 4 (62). – С. 75–78.
 11. Сторожук Т.М. Необхідність застосування професійного судження бухгалтера / Т.М. Сторожук, О.А. Немировська // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 1 (72). – С. 299–304.
 12. Ткачук С.В. Інтелектуальна діяльність у контексті подвійної природи інтелектуальної власності / С.В. Ткачук, С.А. Стахурська // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Том 21. – № 5. – C. 82–90.
 13. Юхименко-Назарук І.А. Особливості застосування професійного судження бухгалтера в умовах формування облікової політики підприємства: інституційний аспект / І.А. Юхименко-Назарук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2014. – Вип. 2 (29). – C. 195–206.
 14. Янчев А.В. Електронний документообіг: методологія та організація : монографія / А.В. Янчев. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 289 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.