DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-64-87

Нормативне регулювання організації спільної діяльності в умовах ризику

Лілія Анатоліївна Куришко, Валерій Вікторович Нонік

Анотація


 У роботі досліджено нормативно-правові документи, що регулюють спільну діяльність в Україні. Було визначено, що їх можна поділити на чотири рівні: закони, кодекси; нормативні акти Президента і інших державних органів; положення (стандарти), плани рахунків, інструкції, накази та інші нормативні акти бухгалтерського обліку; внутрішні документи підприємства. Дослідивши визначені підходи до сутності спільної діяльності, форм її здійснення та результатів аналізу нормативних актів з її регулювання, процес організації та здійснення спільної діяльності, з позиції впливу на систему бухгалтерського обліку, було запропоновано бухгалтерську модель спільної діяльності. Зважаючи на розроблену бухгалтерську модель організації та ведення спільної діяльності, та обґрунтовані теоретичні положення здійснення спільної діяльності, її нормативне закріплення, запропоновано сутність об’єктів бухгалтерського обліку спільної діяльності.


Ключові слова


нормативно-правове регулювання; облікове відображення; об’єкти бухгалтерського обліку; спільна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Batishheva, N. (2009), «Problemy vyznachennja spil'noi' dijal'nosti dlja i'i' vidobrazhennja v Buhgalters'komu ta podatkovomu obliku», Buhgalters'kyj oblik ta audyt, No. 11, pp. 38–49.

Dzera, O.V. (1998), Ponjattja ta osnovni vydy zobov’jazan' za spil'noju dijal'nistju, zobov’jazal'ne pravo: teorija i praktyka, urinkom Inter, 300 p.

Dovgert, A.S. (1996), Spil'na dijal'nist'. Cyvil'ne pravo, VENTURI, Kyi'v. Prezydiya Vyshhogo arbitrazhnogo sudu Ukrai'ny (1995),

Pro dejaki pytannja praktyky vyrishennja sporiv, pov’jazanyh z ukladannjam ta vykonannjam dogovoriv pro sumisnu dijal'nist', roz’jasnennja, vid 28 kvitnja, N 02-5/302, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_302800-95

Kosach, N.E. (2003), Pravovoe regulirovanie sovmestnoj hozjajstvennoj dejatel'nost'ju, Zh TOV «Jugo-Vostok, Ltd», Doneck.

Lukashova, І.O. (2008), «Spіl'nі pіdpriєmstva bez stvorennja juridichnoї osobi : juridichnij ta oblіkovij aspekti», Vіsnik Donec'kogo nacіonal'nogo unіversitetu ekonomіki і torgіvlі іmenі Mihajla Tugan-Baranovs'kogo, naukovij zhurnal, No. 4/2 (36), pp. 107–113.

Luc', V.V. (1999), Kontrakti u pіdpriєmnic'kіj dіjal'nostі, K.Zh Jurіnkom Іnter. Mіnіsterstvo fіnansіv Ukraїni (2011)

Metodichnі rekomendacії z buhgalters'kogo oblіku spіl'noї dіjal'nostі bez stvorennja juridichnoї osobi, nakaz, vіd 30 grudnja, N 1873.

Mіnіsterstvo fіnansіv Ukraїni (2000), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo oblіku 12 «Fіnansovі іnvesticії», nakaz, vіd 26 kvіtnja, N 9.

Torgova, L.V. and Hitra, L.V (2001), Spіl'nі pіdpriєmstva v Ukraїnі: organіzacіjno-ekonomіchnij mehanіzm і efektivnіst' funkcіonuvannja, FADA, LTD, Kyi'v, p. 11.

Civіl'nij kodeks Ukraїni (2011), vіd 12 travnja, N 435-15, available at: http://www.civilniy.org.ua/book5th/g77/default.htm

Shesternjak, M.M. (2009), «Teoretichnі zasadi spіl'noї dіjal'nostі v pravovomu polі Ukraїni», Nauka і економіка, No. 4 (16), Vol. 2, pp. 222–230.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Батіщева Н. Проблеми визначення спільної діяльності для її відображення в Бухгалтерському та податковому обліку / Н.Батіщева // Бухгалтерський облік та аудит. – 2009. – № 11. – С. 38–49.
 2. Дзера О.В. Поняття та основні види зобов’язань за спільною діяльністю, зобов’язальне право: теорія і практика : навч. посібник / О.В. Дзера. – Юрінком Інтер, 1998. – 300 с.
 3. Довгерт А.С. Спільна діяльність. Цивільне право : навч. посібник / А.С. Довгерт. – К. : ВЕНТУРІ, 1996.
 4. З роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 28.04.1995р. № 02-5/302 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням та  виконанням договорів про сумісну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_302800-95.
 5. Косач Н.Е. Правовое регулирование совместной хозяйственной деятельностью : монография / Н.Е. Косач. – Донецк Ж ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – 2003.
 6. Лукашова І.О. Спільні підприємства без створення юридичної особи : юридичний та обліковий аспекти / І.О. Лукашова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського : науковий журнал. – 2008. – № 4/2 (36). – С. 107–113.
 7. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : навч. посібник / В.В. Луць. – К.Ж Юрінком Інтер, 1999.
 8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджені наказом Міністерством фінансів України від 30 грудня 2011 року № 1873.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 9.
 10. Торгова Л.В. Спільні підприємства в Україні: організаційно-економічний механізм і ефективність функціонування / Л.В. Торгова, Л.В. Хитра. – К. : ФАДА, ЛТД, 2001. – С. 11.
 11. Цивільний кодекс  України від 12 травня 2011 № 435-15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.civilniy.org.ua/book5th/g77/default.htm.
 12. Шестерняк М.М. Теоретичні засади спільної діяльності в правовому полі України / М.М. Шестерняк // Наука і економіка. – 2009. – № 4 (16). – Т. 2. – С. 222–230.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.