№ 2(8) (2007)

Зміст

Статті

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
І. М. Авраменко, О. І. Авраменко, Є. В. Валєєва 5-10
OCENA POZIOMU WYNAGRADZANIA ORAZ ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTW NA PODSTAWIE NIEPARAMETRYCZNEJ FUNKCJI PRODUKCJI PDF (Polski)
Jacek Barburski 11-20
УЧЕТ РАСХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА PDF (Русский)
Ж. А. Богданова 21-25
МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ В SAP R/3 PDF
В. П. Бондар 26-30
ДИЗАЙН ВИБІРКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
О. М. Гладун, Н. А. Ващаева 31-39
РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Р. В. Глібов 40-43
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ ЗОНИ ПОШИРЕННЯ ІСЛАМУ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен 44-50
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРАЦЯХ НАУКОВЦІВ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Анатолій Петрович Дикий 51-57
СОЦІАЛЬНА КОМПОНЕНТА РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 58-63
КРУГООБОРОТ КАПИТАЛА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ PDF (Русский)
В. С. Кивачук, Ю. Н. Слапик 64-75
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕСТО В СТРУКТУРЕ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ PDF (Русский)
А. Н. Кизилов 76-82
BENCHMARKING STRATEGICZNY JAKO ELEMENT STRATEGICZNEJ RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ PDF (Polski)
Robert Kowalak 83-90
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА PDF (Русский)
А. А. Колосюк 91-96
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
О. А. Лаговська 97-103
КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРОВОДОК В БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТАХ: УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ PDF (Русский)
В. Левандовский 104-105
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Ю. П. Майданевич 106-117
РАСХОДЫ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, КАК ЭЛЕМЕНТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (РОССИЙСКИЙ ОПЫТ) PDF (Русский)
Н. Н. Макарова 118-121
КАДРОВИЙ АУДИТ ЯК ФАКТОР ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 122-130
ПОНЯТТЯ МАРЖІ: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ ТА МІСЦЕ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Т. П. Назаренко 131-138
ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА PDF
Оксана Вікторівна Олійник 139-152
ПРЕИМУЩЕСТВА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИНТЕРНЕТУ (РОССИЙСКИЙ ОПЫТ) PDF (Русский)
М. В. Ординарцев 153-155
ОЦІНКА КОРОТКОТЕРМІНОВИХ ПРОГНОЗІВ ВВП З ВИКОРИСТАННЯМ ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: НОВІ МОДЕЛІ PDF
М. В. Пугачова 156-163
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ PDF (Русский)
О. С. Резникова 167-169
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ PDF
C. В. Свірко 170-184
РОЛЬ ПРАЦІВНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ У ПРОЦЕСІ ПРИДБАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська 185-192
Зближення методології фінансового та бухгалтерського обліку PDF (English)
Silvia Trifonova 193-201
СБЛИЖЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЁТА ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ УЧЁТНЫХ РЕГИСТРОВ (РОССИЙСКИЙ ОПЫТ) PDF (Русский)
И. А. Чусов 202-206
ЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПРЕОБРАЗОВАНИИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА PDF (Русский)
В. А. Шапкин 207-212
МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Марія Михайлівна Шигун 213-237
ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (GAAP) PDF
С. Б. Шипіна 238-240
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОМ УРОВНЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ PDF (Русский)
В. И. Юрчик 241-252