DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-2(8)-58-63

СОЦІАЛЬНА КОМПОНЕНТА РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Вікторівна Жиглей

Анотація


Доведено необхідність чіткого виділення соціальної компоненти річної фінансової звітності підприємства та запропоновано шляхи впровадження цієї розробки в практичну діяльність.

Ключові слова


підприємство; фінансова звітність підприємства; річна звітність підприємства; соціальна компонента річної звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 328 с.

Бутинець Ф.Ф. П’ятнадцять років надій та ілюзій. – Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2007. – № 1 (39). – С. 7-23.

Дипиаза С. (младший), Экклз Р. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 212 с.

Жиглей І.В. Бухгалтерське відображення соціальних процесів на підприємстві: теоретичні передумови // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1 (7). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир, ЖДТУ, 2007. – С. 51-57.

Жиглей І.В. Соціальний капітал та його місце в системі бухгалтерського обліку // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2007. – № 2 (40). – С. 53-62.

Жиглей І.В. Справедливість та її місце у суспільстві: погляд обліковця-економіста // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2006. – № 4 (38). – С. 77-87.

Ларіонов П. Що шукає і знаходить іноземний інвестор в Україні? // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 209. – С. 10.

Пушкар М.С. Філософія обліку. – Тернопіль:Карт-бланш, 2002. – 157 с.

Рулева Н. Награда за прозрачность / Отчитались на “п’ятерику” // Российская газета // http://ultimaratio.ur.ru/news2007.php

Салыгин С., Рулева Н. Стильный “костюм” предприятия // Российская газета // http://ultimaratio.ur.ru/news2007.php

Соколов Я.В. Философские основы бухгалтерской проблематики (в связи с содержанием финансовой отчетности) // Поблемы развития теории бухгалтерского учета, анализа и контроля: Монография. –Брес-Житомир: ЖГТУ, 2004. – 256 с.

Чижевська Л.В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 408 с.

Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.