DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-2(8)-170-184

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

C. В. Свірко

Анотація


Розглянуто основні методи підготовки фахівців з бухгалтерського обліку для бюджетних установ, що має на меті підвищити їхні професійні якості.

Ключові слова


Україна; бухгалтерський облік; бюджетні установи; облік у бюджетних установах; підготовка фахівців з обліку бюджетних установ

Повний текст:

PDF

Посилання


Сопко В.В. Болонський процес: питання вищої освіти і науки за спеціальністю “Бухгалтерський облік (контроль), аналіз та аудит” // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 6. – С.25-30.

Сопко В.В. Болонський процес: питання вищої освіти і науки за спеціальністю “Бухгалтерський облік (контроль), аналіз та аудит” // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 7. – С. 24-29.

Сопко В.В. Болонський процес: питання вищої освіти і науки за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аудит” // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 9. – С.26-28.

Сопко В.В. Болонський процес: питання вищої освіти і науки за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль, аналіз, аудит” // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С.22-30.

Швець В. Стандартизація бухгалтерської освіти в Україні: організація та методика здійснення // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 5. – С.21-31

Мних Є.В. До питань трансформації системи підготовки фахівців з обліку та аудиту // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С.31-32.

Мних Є.В. Проблеми професійної підготовки спеціалістів з обліку і аудиту в умовах інтеграції європейської освіти// Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №5. – С.25-27

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерська освіта і Болонський процес: уніфікація чи гармонізація // День. – 2005. – №154. – С.1-3.

Кузьмінський Ю.А., Мельничук М.Г. Болонський процес: удосконалення викладання бухгалтерського обліку для економістів та правознавців у Вищих навчальних закладах України // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 8. – С.37-40

Гуцайлюк З.В. Реформування системи підготовки кадрів облікових працівників в Україні // Вісник. Сер.: Економіка – Вип.52. – К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка.-2001. – С.20 – 22.

Гуцайлюк З.В. Ще раз про вдосконалення бухгалтерського обліку в контекст Болонського процесу // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С.31 – 32.

http://www.mon.gov.ua/education/higher/bolon/8

http://www.novsu.ac.ru/pressa.php3?smi=novuniver@doc=stat;2003_11_01_boldek

http://mr.ru/numbers/729/article 21137.htm

http://www.for-ua.com/interview/2003/11/25/090604.html

http://www.bdc.ru/mcfo/mcfo2-04-1.shtml

http://www.businesslearning.ru/nitem.asp?id=125732

Шеремет А.Д. Подготовка профессиональных бухгалтеров и аудиторов в соответствии с международными стандартами // Бухгалтерский учет. – 2004. – № 6. – С.6 – 9.

Свірко С.В. Якісна підготовка спеціалістів з бухгалтерського обліку як один з елементів успішної організації бухгалтерського обліку // Формування ринкової економіки. – Вип. 15. – К.:КНЕУ. – 2006. – С.289 – 299.

Экономистов слишком много // Корреспондент. – 2005. – №42(18). – С. 40.

Соколов Я.В. Образ бухгалтера в литературе и кино. – М: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. – 232с.

Кодекс этики бухгалтера и аудитора третьего сектора // Некоммерческие организации в России. – 2003. – №1 // http://www.dis.ru/nko/arhiv/2003/1/7.html

“Счетоводы-автоматы” или социалистические работники // Счетная мысль. – сентябрь 1928//http://www.berator.ru/ raschet/archiv

Бухгалтерское дело: Учебное пособие / Под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 382 с.

Моя професія – бухгалтер, фінансист / Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С. В. Бойко, В. В. Євдокимів, О. В. Олійник / За редакцією Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 156 с.

Свірко С.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – С. 197 – 228

Галузевий стандарт вищої освіти: освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”. – К.: Міністерство освіти і науки, КНЕУ. – 2002. – 51с.

Свірко С.В. Стан та перспективи розвитку науково-дослідної діяльності молодих вчених України в галузі бюджетного обліку // Праці Міжнар. наук.-практ. конф. “Динаміка наукових досліджень 2003”. – Т. 24. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2003. – С.35-37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.