DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-2(8)-83-90

BENCHMARKING STRATEGICZNY JAKO ELEMENT STRATEGICZNEJ RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

Robert Kowalak

Анотація


W artykule autor przedstawia istotę benchmarkingu i rolę, jaką odgrywa w strategicznej rachunkowości zarządczej. Zaprezentowana została koncepcja benchmarkingu strategicznego i korzyści, jakie osiąga przedsiębiorstwo poprzez jej zastosowanie.

Ключові слова


firma; strategicznym rachunkowości zarządczej; benchmarking strategiczny

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Bogan Ch.E., English M.J., 2006, Benchmarking, Onepress, Warszawa.

Camp. R.C., 1998, Benchmarking – The search for industry best practices that lead to superior performance, Quality Press, Milwaukee, Wisconsin.

Elnathan D., Lin T.W., Young S.M., 1996, Benchmarking and Management Accounting: A Framework for Research, Journal of Management Accounting Research, Vol.8.

Grayson C.J., 1994, Back to basics of benchmarking, Quality, May.

Kisperska-Moroń D., 2002, Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.

Kowalak R., 2005, Benchmarking w realizacji strategii przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1080, Wrocław.

Kowalak R., 2006, Benchmarking w zarządzaniu kosztami, w: Strategiczne zarządzanie kosztami, E. Nowak (red.), Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Meybodi M.Z., 2006, Alignment of Strategic and Operational Benchmarking Performance Measures.

Monczka R.M., 1997, The marks of success, Supply Management, Feb. 27.

Pettersen P.G., 1995, Benchmarking for implementing a new product strategy, w: Performance management, pod red. Rolstadas, Benchmarking – Theory and Practice,Chapman&Hall, London.

Watson G.H., 1993, Strategic benchmarking. How to rate Your Company’s Performance Against the World’s Best, John Wiley and Sons, New York.

Węgrzyn A., 2000, Benchmarking, Antykwa, Kraków.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.