КАДРОВИЙ АУДИТ ЯК ФАКТОР ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Дмитро Петрович Мельничук

Анотація


У статті проаналізовано зміст кадрового аудиту та з’ясовано його роль в процесі прийняття стратегічних рішень стосовно розвитку, збереження та використання людського капіталу організації.

Ключові слова


людський капітал; сфера управління людським капіталом; кадровий аудит; стратегічне управління людським капіталом

Повний текст:

PDF

Посилання


Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: Пер. с англ. под. ред. Л.Н. Ковалик. – СПб: Питер, 2001. – 288 с.

Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Монографія / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 564 с.

Василик А.В. Інтелектуальний капітал підприємства як основний фактор виробництва в постіндустріальній економіці // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец-вип. до 100-річчя Київського національного економічного університету та 40-річчя кафедри управління персоналом. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т.2. Управління персоналом в організаціях. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 30-34

Музыченко В.В. Управление персоналом. Лекции: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-й центр “Академия”, 2003. – 528 с.

Управління людськими ресурсами: філософські засади. Навчальний посібник під ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 576 с.

Управление персоналом. Учебное пособие / Под. ред. Б.Ю. Сербиновского и С.И. Самыгина. М.: “Издательство Приор”, 1999. – 432 с.

Управление персоналом организации: Учебник / Под. ред. д.е.н., проф. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 638 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-2(8)-122-130

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.