DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-2(8)-11-20

OCENA POZIOMU WYNAGRADZANIA ORAZ ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTW NA PODSTAWIE NIEPARAMETRYCZNEJ FUNKCJI PRODUKCJI

Jacek Barburski

Анотація


Na podstawie funkcji nieparametrycznych produkcji rozpatrzono ocenę poziomu wynagradzania oraz zarządzania przedsiębiorstw.

Ключові слова


produkcji; firma produkcyjna; zarządzanie przedsiębiorstwami produkcyjnymi; nieparametryczny funkcja produkcji; ocena odszkodowania

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Anderson J.R., Cognitive psychology and its implications, Freeman, New York 1985.

Bliss C., Capital Theory and the Distribution of Income, Oxford, North – Holland Publishing, 1975, p.vii.

Bremond J., Couet J.F., Salort M.M., Kompendium wiedzy o ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005.

Burzym E., Koszty i straty a przepływy wartości w gospodarce i ich ujęcie w rachunkowości [w:] Polska szkoła rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, SGH, Warszawa 2004.

Dobija D, Dobija M., O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 17 (73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2003.

Dobija D., Can Creativity Be Measured in Monetary Terms? [w:] General Accounting Theory: Toward Balancing Development, ed.. M. Dobija, S. Martin, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.

Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Kozmińskiego, Warszawa 2003.

Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji”, 2002/1, s. 8 – 13.

Dobija M., Struktura i koszt kapitału ludzkiego, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 562, Kraków 2002.

Dobija M., Teoretyczne przesłanki wartości godziwej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2006.

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, WN PWN, Warszawa 2003.

Phelps E.S., A Strategy for Employment and Growth: the Failure of Statism, Welfarism and Free Markets, Rivista Italiana Degli Economisti, a. II, n. 1, aprile 1997.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.