DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-2(8)-44-50

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ ЗОНИ ПОШИРЕННЯ ІСЛАМУ

Димитрій Олександрович Грицишен

Анотація


Окреслено межі впливу соціального фактору на формування бухгалтерського обліку в країнах зони поширення ісламу.

Ключові слова


іслам; країни зони поширення ісламу; облік в ісламських країнах; особливості обліку в ісламських країнах

Повний текст:

PDF

Посилання


Грицишен Д.О. Соціально-економічний розвиток ісламських країн, як фактор формування національної системи бухгалтерського обліку // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3(6). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 284 с.

Грицишен Д.О. Сучасний стан мусульманського права та його вплив на бухгалтерський облік // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – № 2 (40). – 316 с.

Ларионов А.Д., Аль-Шарайрех Д.А. Исламская модель бухгалтерского учета // Исламские финансы в современном мире. Экономические и правовые аспекты, – М.: УММА, 2004, – С. 214–232, С. 214.

Мирошник Е.Н. Исламские банки в социально-экономической структуре мусульманских стран: Диссертация кандидата экономических наук. – М., - 2000 г., - 167 с.

Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с.

Shahul Hameed Bin Hj. Mohamed Ibrahim Need for fundamental research in Islamic асcounting//http://islamic–finance.net

Shari’ate accounting: an ethnical construction of accounting knowledge // http:Islamic-finance.net/

The basic principles of Islamic economy and their effects on accounting standards–setting // http://islamic–finance.net


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.