№ 1(7) (2007)

Зміст

Статті

СУТНІСТЬ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ PDF
Олександр Михайлович Петрук, А. В. Добоюк 4-11
ОЦІНКА СТРУКТУРИ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ НА ПІДСТАВІ МІЖНАРОДНИХ БАЗ ДАНИХ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 12-22
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНТЕГРОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 23-31
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська 32-42
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Георгіївна Виговська 43-50
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 51-57
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Валеріївна Замула 58-64
НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ PDF
В. Л. Валентинов 65-74
ZNACZENIE DANYCH FINANSOWYCH W FORMUŁOWANIU STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA PDF (Polski)
Halina Węgrzyn 75-82
DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA VENTURE CAPITAL W EUROPIE PDF (Polski)
Aleksandra Grzech 83-94
АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
Р. В. Глібов 95-103
ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІСЛАМСЬКИХ КРАЇН PDF
Димитрій Олександрович Грицишен 104-112
RACHUNKOWOŚĆ W SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ PDF (Polski)
Mieczysłąw Dudek 113-122
INSTRUMENTY CONTROLLINGU MARKETINGU I SPRZEDAŻY PDF (Polski)
Robert Kowalak 123-131
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИРОБНИЦТВОМ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ю. П. Майданевич, Л. М. Гладченко 132-138
ПРИРОДА ТА ФУНКЦІЇ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ PDF
Сергій Захарович Мошенський, В. В. Перегуда 139-148
КОНТРОЛІНГ – СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЧИ НОВА ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ? PDF
В. З. Мошенський 149-158
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРІВ PDF
Н. А. Остап’юк 159-168
ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПОВІ ВИМОГИ ДО ФОРМУЛЮВАННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
І. І. Світлишин 169-173
ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ PDF
І. В. Семчук 174-185
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА В РЕГУЛЮВАННІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Людмила Степанівна Скакун 186-195
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ЗМІНА PDF
Віталій Вікторович Травін 196-207