DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-159-168

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРІВ

Н. А. Остап’юк

Анотація


Підготовка обґрунтованого висновку експерта-бухгалтера може бути забезпечена за рахунок раціональної та оптимальної методики експертного дослідження. Визначено роль облікових регістрів у обґрунтуванні висновку експерта-бухгалтера, розроблено алгоритм методики експертного дослідження.

Ключові слова


експерт-бухгалтер; методика експертного дослідження; облікові регістри експертного дослідження; алгоритм методики експертного дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Атанесян Г.А., Остроумов С.С., Танасевич В.Г., Фортинский С.П. Судебная бухгалтерия: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1980. – 320 с.

Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: Підручник. – К.: Видавнича компанія “Воля”, 2004. – 656 с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 444 с.

Климович Л.П. Судебная бухгалтерия (общая часть): Учебное пособие. – Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2000. – 219 c.

Макеенко Г.И. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учеб. пособие. – Мн.: БГЭУ, 2001. – 65 с.

Остроумов С.С., Фортинский С.П. Основы бухгалтерского учѐта и судебно-бухгалтерской экспертизы. – М.: Изд-во Московского университета, 1964. – 292 с.

Правовая бухгалтерия. Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор С.Г. Чадаев. – М., 2001. – 432 с.

Ромашов А.М. Судебно-бухгалтерская экспертиза. – М.: Юрид. лит-ра, 1981. – 128 с.

Судово-бухгалтерська експертиза. Посібник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів./ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 460 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.