DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-132-138

ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИРОБНИЦТВОМ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ю. П. Майданевич, Л. М. Гладченко

Анотація


Запропоновано форми первинних документів, які є засобом ефективного оперативного управління виробництвом молочної продукції.

Ключові слова


молочна продукція; виробництво молочної продукції; документування операцій щодо виробництва молочної продукції; форми первинних документів обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 726 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999р. № 996-ХІV.

Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 428 с.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств // Управління методологією обліку в агропромисловому виробництві. За ред. П.Т. Саблука. – К.:ІАЕ. – 2002. – С.45-90.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.