DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-83-94

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA VENTURE CAPITAL W EUROPIE

Aleksandra Grzech

Анотація


W artykule podkreślono znaczenie sektora Venture Capital dla rozwoju
gospodarczego Europy. Rozpatszono etapy rozwoju sektora Venture Capital w
Europie i główne cele polityki Komisji w dziedzinie usług finansowych. Autor zwraca
uwagę na to że Europa musi rozwijać sektor Venture Capital, który to stać się może
głównym źródłem kapitałów.

Ключові слова


Europa; еuropejski rozwój gospodarczy; sektor kapitału podwyższonego ryzyka; Komisja w dziedzinie usług finansowych

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


American Made: The Impact of Immigrant Entrepreneurs and Professionals on U.S. Competitiveness, NVCA, 2006; http://www.nvca.org/

Biała Księga. Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010, 05.12.2005r.; http://ec.europa.eu/

Evaluation of the Financial Services Action Plan (FSAP), 07.11.2005; http://ec.europa.eu/internal_market/finances/actionplan/index_en.htm

EVCA Barometer, July 2006; http://www.evca.com/

EVCA comments on the European Commission’s Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010), COM(2005)177, 01.08.2005; http://www.evca.com/

EVCA White Paper. Policy Priorities for Private Equity. Fostering Long-Term Economic Growth, EVCA, 2001; http://www.evca.com/

Fontanie P., Europa w 12 lekcjach; http://europa.eu/

Gieroczyńska E., Efektywne wykorzystanie private equity i venture capital, Biuletyn Analiz UKIE nr 16; http://www.ukie.gov.pl/

Investment, Annual Survey 2004,2005; http://www.evca.com/

Kornasiewicz A., Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004

On Implementation of The Risk Capital Action Plan, Commission of The Eropean Communities, Brussels, 4.11.2003, COM(2003)654; http://ec.europa.eu/

Pilecka A., Financial Services Action Plan – stan realizacji i wpływ na kształt europejskiego rynku finansowego, „BANK I KREDYT‟ styczeń 2005; http://www.nbp.pl/

Risk Capital: A Key to Job Creation in The European Union, Commission of The Eropean Communities, Brussels, 31.03.1998, SEC(1998)552; http://ec.europa.eu/

Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Finansowanie rozwoju MŚP – tworzenie europejskiej wartości dodanej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 29.06.2006, COM(2006)349; http://ec.europa.eu/

Survey of the Economic and Social Impact of Venture Capital in Europe, EVCA, June 2002; http://www.evca.com/

The Economic Importance of Venture Capital Backed Companies to the U.S. Economy, NVCA, 2007; http://www.nvca.org/

Transposition of Financial Services Action Plan Directives; http://ec.europa.eu/internal_market/finances/actionplan/index_en.htm#transposition

Venture Impact 2004. Venture Capital Benefits to the U.S. Economy, NVCA, 2004; http://www.nvca.org/

Zielona Księga w sprawie Polityki Usług Finansowych (2005-2010), Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 03.05.2005, COM(2005)177; http://ec.europa.eu/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.