DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-186-195

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА В РЕГУЛЮВАННІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Людмила Степанівна Скакун

Анотація


Визначено місце, роль і доцільність запровадження професійної етики в систему регулювання бухгалтерської діяльності в Україні на основі вивчення міжнародного досвіду.

Ключові слова


бухгалтер як професія; бухгалтерська діяльність; професійна етика бухгалтера; міжнародний досвід регулювання діяльності бухгалтера

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутынец Ф.Ф. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: В 2-х частях. Ч І.: Учебное пособие. – Житомир: ЧП “Рута”, 2005. – 640 с.

Бутинець Ф.Ф. Реформування чи знищення обліку: кричу, благаю, а мене не чують // Вісник ЖДТУ. – 2005. – № 4 (34), с. 3-21, с. 13

Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 352 с.

Зубілевич С.Я. Погляд на реалізацію вимог МСО 4 “Професійні цінності, етика та ставлення в Україні” / Кодекс етики професійних бухгалтерів: досвід, реалії, перспективи. Доповіді на міжнародній конференції 31 травня-1 червня 2007 р. – К.: ФПБАУ, 2007. – С 66-74.

Корпоративная этика: Учебное пособие / Авт. сост. И.Н. Кузнецов. – М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2003. – 480 с., с. 60-61.

Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.

Снопок Ю.Н. Международный опыт ведения бухгалтерского учета. – Спб.: Издательский дом “Бізнес-пресса”, 2005. – 208 с.

Соколов Я.В., Соколов В.Я. Сила и слабость бухгалтерии США // Бухгалтерский учет. – 1999. – № 2. – С. 80-83.

Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет. – 10-е изд. / Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2005. – 1008 с.

Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.