DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-139-148

ПРИРОДА ТА ФУНКЦІЇ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ

Сергій Захарович Мошенський, В. В. Перегуда

Анотація


Виявлена сутність та обґрунтовані функції венчурного капіталу на макроекономічному рівні.

Ключові слова


венчурний капітал; природа венчурного капіталу; функції венчурного капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про інноваційну діяльність” № 2505-ІV від 25.03.2005 р.

Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.12.2005, № 3201-ІV.

Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – КНЕУ, 2003. – 394 с.

Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 208 с.

Гильфердинг Р. Финансовый капитал. – М.: Гос. соц-экон. из-во, 1931.

Дюкарев В.А. Венчурный капитал и инновации. – М.: ЦИСН, 1999. – 127 с.

Зарипов И.Н. Инструментарий управления венчурной инвестиционной деятельностью в промышленности. – Дис. к.э.н., Казань, 2002. – 181 с.

Каржаув А.Т. Национальная система венчурного инвестирования / А.Т. Каржаув, А.Н. Фоломьѐв. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2006. – 239 с.

Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей // Реферат-дайджест творів Дж. М. Кейнса – К.: АУБ, 1999. – 189 с.

Комлева О.О. Венчурное инвестирование в международном инвестиционном процессе. – Дис… к.э.н., М., 2004. – 148 с.

Любова Т.Г. Рынок венчурного капитала и особенности его формирования в транзитивной экономике. – Дис… к.э.н., Челябинск, 2004. – 181 с.

Малахов В.В. Формирование рынка венчурного капитала в экономике России. – Дис… к.э.н., Москва, 2005. – 160 с.

Маркс К. Капитал. В 3-х тт. М.: 1983.

Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. проф. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 286 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики. Предисловие И..А. Столярова. – М.: МП “Эконов”, “Ключ”, 1993. – 475 с.

Стальченко А.Ю. Организационно-экономический механизм венчурного инвестирования инновационной деятельности. – Дис… к.э.н., Москва, 2003. – 142 с.

Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал: Пер. с англ.. / Общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова. – М.: “Прогресс”-“Универс”, 1993. – 488 с.

Фоломьев А., Нойберт М. Венчурный капитал. – СПб.: Наука, 1999 – 142 с.

Якупова Н.М., Зарипов И.Н., Ляпина С.Ю. Венчурные инвестиции: стратегия, принципы. – М.: Паруса, 2003. – 168 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.