DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-51-57

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

Ірина Вікторівна Жиглей

Анотація


Розкрито теоретичні основи соціальних відносин та соціальних процесів в сучасних умовах господарювання, доведено необхідність відображення інформації про соціальні процеси, що протікають на підприємстві, в системі бухгалтерського обліку.

Ключові слова


підприємство; бухгалтерський облік; соціальні процеси на підприємстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Барулин В.С. Социальная жизнь общества. – М., 1987.

Жиглей І.В. Соціальний капітал та його місце в системі бухгалтерського обліку // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2007. – № 2 (40). – С. 53-62

Жиглей І.В. Справедливість та її місце у суспільстві: погляд обліковця-економіста // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2006. – № 4 (38). – С. 77-87

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд., Т. 4.

Слепников И.М., Аверин Ю.П. Основы теории социального управления: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 302 с.

Чижевська Л.В. Соціальні відносини в системі бухгалтерського обліку. // Вісник ЖДТУ. – № 3. – 2006 р. – С. 6-12

Шульман Л. Ринковий фундаменталізм //httр//www.universum.org.ua/ journal/2002/shulm_11.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.