DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-23-31

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНТЕГРОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

Віктор Валерійович Євдокимов

Анотація


В даній статті автор піднімає питання щодо подолання неоднозначності в тлумаченні поняття система бухгалтерського обліку, поділу її на види та обґрунтовує, що бухгалтерський облік є інтегрованою інформаційною системою.

Ключові слова


система бухгалтерського обліку як поняття; бухгалтерський облік як інтегрована інформаційна система; види обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерский учѐт в зарубежных странах: В 2-х частях. Ч II: Учебное пособие. – Житомир, ЧП “Рута”, 2006. – 568 с.

Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”./ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

Бутинець Ф.Ф., Войнолович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – 4-те вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 528 с.

Бутинець Ф.Ф., Соколов Я.В., Панков Д.А., Горецька Л.Л. Бухгалтерский учѐт в зарубежных странах: Учебное пособие. – Житомир: ЧП “Рута”, 2002. – 660 с.

Ковалѐв В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 1016 с.

Палий В.Ф., Соколов Я.В. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учѐта. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 197 с.

Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ,2005. – 420 с.

Правдюк Н.Л. Поняття системи бухгалтерського обліку, її структура та складові // Вісник ЖДТУ. Серія Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – №3 (29). – С. 148-157.

Пушкар М.С. Розробка систем обліку: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003 – 198 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.