DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-75-82

ZNACZENIE DANYCH FINANSOWYCH W FORMUŁOWANIU STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA

Halina Węgrzyn

Анотація


Zastosowanie analizy finansowej obok analizy strategicznej jest integralną częścią procesu formułowania strategii przedsiębiorstwa. Celem referatu jest wykazanie znaczenia prawidłowo przeprowadzonej analizy sprawozdań finansowych, danych wskaźnikowych, progu rentowności, dźwigni operacyjnej i finansowej na wybór właściwej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Ключові слова


firma; strategia spółki; sprawozdania finansowe

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Analiza finansowa przedsiębiorstwa, ujecie sytuacyjne, red. Hamrol M.,AE, Poznań 2004

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007

Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003

Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002

Gołębiowski G., Taczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005

Jarocka E., Finanse, Difin, Warszawa, 2001

Niemczyk R., Rachunkowość handlowa w praktyce, Oddk, Gdańsk 2003

Pazio J.W., Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, Politechnika Warszawska, Warszawa 2001

Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004

Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wyd. ABC, Warszawa 1999

Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2004

Tuczko, Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 1999

Zarządzanie strategiczne koncepcje – metody, red. Krupski R., AE, Wrocław 2003


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.